Zwangerschapscoach Heusden-Zolder

Doelgroep:

De zwangerschapscoach richt zich naar zwangere, kwetsbare vrouwen die in opvolging zijn en/of bevallen in het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden-Zolder.

Visie/achtergrond:

In Heusden-Zolder groeide een werkgroep met focus op kinderarmoede en detectie van kwetsbare zwangeren naar een perinatale werkgroep van het Huis van het Kind.  Vanuit deze samenwerking werd met projectmiddelen van de Koning Boudewijnstichting een zwangerschapscoach aangesteld binnen het Sint-Franciscusziekenhuis.  Na afloop van dit project wordt de zorg rond perinatale ondersteuning verder opgenomen door de partners van het netwerk.

Doelstelling:

Met behulp van een multidisciplinaire checklist kunnen kwetsbare (allochtone) zwangeren gedetecteerd worden. Zo kan reeds vanaf de prille zwangerschap deze ouders op maat begeleiden worden. Dit om een goed netwerk uit te bouwen waar ze op kunnen terugvallen na de bevalling.

Werking:

Aan de hand van een checklist worden kwetsbare (allochtone) zwangere vrouwen gedetecteerd. Deze checklist wordt afgenomen bij de raadpleging bij de gynaecoloog in het eerste trimester van de zwangerschap. De checklist peilt naar de behoeften op psychosociaal, financieel, medisch, juridisch, praktisch en cultureel vlak.

Op maat van kwetsbare gezinnen wordt vanaf het eerste prenataal consult een intensief begeleidingstraject opgezet. Het begeleidingstraject wordt getrokken door een vertrouwensfiguur die werkzaam is binnen de sociale dienst van het ziekenhuis. Tijdens het project van KBS kreeg elke zwangere vrouw van een 1e kindje een prenataal consult bij de zwangerschapscoach. Momenteel wordt gescreend door de vroedvrouw tijdens het consult van 6/8 weken, en indien nodig doorverwezen naar de zwangerschapscoach.

Daarnaast wordt het netwerk gestimuleerd en gesensibiliseerd in functie van een zo optimale begeleiding van deze kwetsbare gezinnen en hun kinderen.

Contactgegevens

Kathleen Van den Put – Lokale coördinator Kinderarmoede en Huis van het Kind Heusden-Zolder

kathleen.vandenput@heusden-zolder.be