ZuMa: een open huis voor jonge gezinnen – Hasselt

Doelgroep:

ZuMa is een ontmoetingscentrum voor toekomstige ouders, pas bevallen vrouwen en gezinnen met jonge kinderen.

Doelstelling:

ZuMa wil met dit ontmoetingshuis inzetten op een gezonde levensstijl bij (aanstaande) jonge gezinnen. Daarnaast kunnen de studenten en experten alsook de verschillende zorgorganisaties hun aanbod op een laagdrempelige manier kenbaar maken en samen ontwikkelen.

Visie/Achtergrond:

Het ZuMa project is een innovatief maatschappelijk onderzoeks- en dienstverleningsproject dat gerealiseerd wordt door laatste jaarstudenten vroedvrouwen en verpleegkundigen onder de begeleiding van onderzoekers en docenten van UC Leuven-Limburg.

Werking:

Jonge gezinnen inclusief kansengroepen kunnen er zich laten begeleiden naar een gezonde leefstijl en krijgen opvoedingsondersteuning. In een volgende fase wordt dit uitgebreid naar andere doelgroepen en worden meerdere opleidingen en expertisecellen binnen UCLL geleidelijk betrokken.

De laagdrempeligheid van dit open huis garandeert bovendien sociale inclusie, met nadruk op het creëren van een toegankelijke en hartelijke omgeving voor jonge (toekomstige) gezinnen. In een volgende fase zullen ook de studenten van de lerarenopleiding, orthopedagogie en sociaal werk dit open huis verder vormgeven. We streven ernaar om van ZuMa een ontmoetingscentrum te maken, met een waaier aan dienstverlenende activiteiten en dit voor iedereen die begaan is met en behoefte heeft aan ondersteuning op vlak van gezondheid en welzijn.

Naast workshops en ontmoetingen voor jonge gezinnen, focust ZuMa ook op een aanbod voor professionals.

Contactgegevens

Dr. Annick Bogaerts, projectleider ZuMa, Coördinator Expertisecel Moeder en Kind UCLL

Annick.bogaerts@ucll.be