Zorgnoden van Brusselse gezinnen in precaire leefomstandigheden

Een groeiende groep van kinderen in Brussel leeft in zeer precaire leefomstandigheden. Steeds vaker worden hulpverleners geconfronteerd met gezinnen zonder wettig verblijf, dak- en thuisloze gezinnen of gezinnen met een multiproblematiek. Er is een grote diversiteit in de gezinnen die in extreme armoede en mensonwaardige omstandigheden leven.

Inclusief Brussel wil een antwoord bieden op de noden van gezinnen in precaire leefomstandigheden en wil eerstelijnswerkers versterken in hun ondersteuning van die gezinnen. Daarom zetten deze partners  in 2019 samen met Opgroeien een onderzoek op naar de zorg- en welzijnsnoden van precaire gezinnen met minderjarige kinderen, waaronder ook gezinnen zonder wettig verblijf.

Aan de hand van diepte-interviews met ouders, eerstelijnswerkers en vrijwilligers wil dit project de mogelijkheden verkennen om de veerkracht van gezinnen te vergroten. In het onderzoek gaan zowel formele als informele actoren én de precaire gezinnen zelf op zoek naar hefbomen voor een kansrijke leefomgeving. Het volledige rapport ‘Kwetsbaarheid en veerkracht in Brussel. Brusselse gezinnen met kinderen in precaire leefomstandigheden’ kan u hier lezen.

Samenvattend wil men in het rapport vertrekken van een aantal sterktes van het Brusselse terrein, om daarbij aan te knopen en erop verder te denken om vervolgens enkele concrete acties te ontwikkelen om de veerkracht van de gezinnen met kinderen in precaire leefomstandigheden te ondersteunen:

- de aanwezigheid van brugfiguren en laagdrempelige plaatsen is een opvallende sterkte van het Brusselse terrein. Deze actoren versterken de veerkracht van de ouders op verschillende manieren. 

- Een tweede sterkte van het Brusselse terrein is de nog veel te weinig aangeboorde wereld van burgerinitiatieven, etnisch culturele zelforganisaties en religieuze organisaties. 

- Een derde punt waarop we willen doordenken is het kinderperspectief maar ook de ‘expressieve’ dimensie van veerkracht. Een definitie van veerkracht als ‘veerkrachtige houdingen en handelingen die de leefbaarheid in het gezin ondersteunen’ zou de veerkracht van de Brusselse eerstelijnswerkers en vrijwilligers kunnen ondersteunen.

- Een laatste thema is de huisvesting voor precaire gezinnen in Brussel. De getuigenissen van de eerstelijnswerkers en vrijwilligers en ook van de ouders zelf, geven aan dat zeker voor gezinnen zonder wettig verblijf het risico op dak- en thuisloosheid erg hoog ligt. In Brussel zijn vooral informele initiatieven aan zet om hiervoor een oplossing te vinden.

 

Rapport zorgnoden

het volledige rapport ‘Kwetsbaarheid en veerkracht in Brussel. Brusselse gezinnen met kinderen in precaire leefomstandigheden’ 

Video webinar

De webinar van de zoekconferentie is integraal te herbekijken.