Zomerscholen

Het hoofddoel van zomerscholen is het realiseren van groei in schoolse kennis en vaardigheden door extra leertijd te bieden aanvullend op het schooljaar.

  • Er wordt primair gewerkt met leerinhouden die traditioneel (maar niet uitsluitend) in vakken of leerdomeinen ondergebracht worden, zoals wiskunde, Nederlands, wereldoriëntatie, praktijkvakken of vreemde talen.

  • Door hun focus op het voorkomen en remediëren van leerachterstanden zijn zomerscholen te onderscheiden van andere bestaande zomerprogramma’s, zoals zomerkampen, hobbykampen, speelpleinwerking en andere vrijetijdsinitiatieven die vaak vooral gericht zijn op ontspanning en waarbij leren vooral niet-intentioneel gebeurt.

  • Een kracht van de zomerscholen is dat leren zich niet beperkt tot een klaslokaal. De aandacht voor het welzijn van kinderen en jongeren, het kweken van zelfvertrouwen, het versterken van talenten, het aangaan van sociale contacten, spelen, ritme en structuur bieden maken van een zomerschool een succesverhaal. Alleen een kind dat zich goed en veilig omgeven voelt, kan iets bijleren

Kenmerken van Vlaamse en Brusselse zomerscholen:

  • in een zomerschool staat het leren van schoolse kennis en vaardigheden centraal;

  • er wordt gekozen voor een beperkt aantal duidelijke doelen:

  • leerlingen en kleuters krijgen gedurende 10 volle (of 20 halve) dagen een leertraject op maat. In het buitengewoon onderwijs kan ook een beperkte periode van 5 volle (of 10 halve) dagen;

  • minimaal de helft van de tijd moet worden besteed aan onderwijsdoelen en de andere helft van de tijd kan ingevuld worden met een vrijetijdsaanbod. Een integratie van beide vergroot de meerwaarde van een zomerschool. Er kan ingezet worden op (educatieve) sport- en spelvormen of de realisatie van bijkomende doelstellingen. Bijvoorbeeld het verhogen van zelfvertrouwen van de jongeren/kinderen, het ontwikkelen van sociale vaardigheden of het bevorderen van schoolse betrokkenheid;

  • enkel onderwijsinstellingen of lokale besturen kunnen een zomerschool organiseren; 

  • deelname aan de zomerscholen is gratis.

Zomerscholen kennen een groot succes in het Vlaamse onderwijslandschap en worden een blijver. Reden te meer om de aandacht te vestigen op wat we op basis van internationaal wetenschappelijk onderzoek al over zomerscholen weten.  Zomerscholen brengen meer op dan leerwinst. De kracht van zomerschool zit hem in de integratie van spelen en leren met een (even) sterke visie op spelen en vrije tijd. Lokale besturen kunnen als regisseur van lokaal aanbod, als partner en als ondersteunende overheid de zomerscholen kracht bijzetten door het recht op vrije tijd te vrijwaren en het recht op leren zo breed mogelijk in te vullen. De stem van kinderen, jongeren en hun organisaties is daarbij cruciaal. Zomerscholen kunnen waardevol zijn door op een toegankelijke en geïntegreerde manier te werken. Verder hebben zomerscholen ook een impact op het sociaal en psychologisch welzijn van kinderen en jongeren. Waarbij sociale binding een sleutelfactor in de preventie tegen delinquent gedrag van maatschappelijk kwetsbare jongeren (Vettenburg, 2015).

zigzag

Inspiratiegids zomerscholen

Het Expertisecentrum voor Effectief Leren (ExCel) van de Thomas More Hogeschool schreef een inspiratiegids die handig bruikbaar is voor iedereen die op een zomerschool actief is.

Oproep organisatie zomerscholen 2022

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vind je de oproep tot de organisatie van zomerscholen terug. Aanvragen kunnen nog tot 30 mei 2022. 

Inspiratie bij Schoolmakers

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen. Je vindt er een rijk ondersteuningsaanbod en heel wat inspiratie om van jouw zomerschool een succesverhaal te maken.

zigzag
zigzag

Databank

EXPOO ontwikkelt samen met praktijk en wetenschap een databank kwaliteitsvolle praktijken. Ga alvast eens kijken. Gebruik je zelf een interessante methodiek of heb je een veelbelovende praktijk ontwikkeld? Maak je kenbaar en inspireer anderen in Vlaanderen en Brussel.

Projecten

Maak kennis met de projecten van EXPOO die innovatie of implementatie van concepten of beleidsmaatregelen ondersteunen.

Naar het project
zigzag

Heb je een vraag over het thema zomerscholen?

SofieContacteer Sofie Eerlings