Zelfreflectietool voor een inclusieve voor- en vroegschoolse educatieomgeving

Auteur :

European Agency for Special Needs and Inclusive Education

Jaar van publicatie :

2017

Thema :

 

Type :

Draaiboek of methodiek


Korte beschrijving:

Deze zelfreflectie-tool werd ontworpen als deel van het Inclusieve voor- en vroegschoolse educatieproject (IECE), dat werd uitgevoerd door de European Agency for Special Needs and Inclusive Education van 2015 tot 2017 (www.european-agency.org/agency-projects/inclusive-early-childhood-education). De algemene doelstelling van het project was om de belangrijkste eigenschappen van kwaliteitsvol inclusieve voor- en vroegschoolse educatie voor alle kinderen te identificeren, analyseren en vervolgens bevorderen. Daartoe werd duidelijk dat een tool nodig was die door alle deskundigen en staf om kon worden gebruikt om na te denken over de inclusiviteit van hun setting, met aandacht voor de sociale omgeving, de leeromgeving en de fysieke omgeving. Deze tool is bedoeld om de inclusiviteit van de settings te verbeteren.