Wraparound Care

De Wraparound methodiek ontstond vanuit de vaststelling dat de hulp aan kinderen met een complexe problematiek en hun gezinnen vaak niet het gewenste resultaat opleverde en iithuisplaatsingen niet vermeden konden worden. Met het doel kinderen en jongeren op een gezonde manier te kunnen laten opgroeien in hun eigen context werd deze methodiek ontwikkeld. Het model installeert een ondersteunend netwerk rond het gezin. Het gezin kiest waaraan gewerkt moet worden en wat ze nodig hebben an ondersteuning. Een belangrijk uitgangspunt in deze methodiek is om te vertrekken vanuit de kracht van gezinnen. 

Wat zegt de visie over...

Ondersteuning 

Dit model richt zich op het stimuleren van eigen kracht en verantwoordelijkheid van ouders. Het doel is om via individuele community based zorg te voorkomen dat geïndiceerde zorg in een gezin nodig is. Het model kan ingezet worden bij problemen op verschillende levensdomeinen, waaronder opvoedproblemen in gezinnen die niet meer op eigen kracht op te lossen zijn. Een team van betrokken personen versterkt het netwerk rond het gezin en helpt hen weer op te voeden vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid. Dit model kan gezien worden als een gezinsinterventie, gekoppeld aan coördinatie van de zorg. Het gezin zelf bepaalt mee de doelen en het proces. 

De opbouw van de zorg verloopt in 4 fasen: 

  • Engagement en samenstelling van het team door de coördinator en het gezin 
  • Ontwikkelen van een initieel plan met het hele team (gezin, coördinator, andere betrokkenen bij het gezin) 
  • Implementatie van het plan en opvolgmeetings 
  • Transitie   

Maatschappelijke context 

Kinderen en jongeren laten opgroeien in hun context kan met een ondersteuning vanuit het netwerk dat het gezin omgeeft. De maatschappij en de directe omgeving van hetgezin spelen een rol in het leven van het gezin. Bij het opstellen van een plan van aanpak wordt de directe omgeving en cultuur van het gezin mee in overweging genomen. 

Theoretische basis

Het model groeide vanuit de praktijk en de ervaring dat de bestaande hulpverlening aan gezin in complexe situaties er vaak niet in slaagt kinderen en jongeren te laten opgroeien in hun eigen context.  

 

De tien principes van Wraparound care

wraparounc

Bron: Wraparoud Nederland

Wetenschappelijke onderbouwing

Diverse studies werden uitgevoerd naar de implementatie van het model in verschillende settings. Schurer ea maakten in 2017 een overzicht van die studies en trokken de conclusie dat er veel gegevens voorhanden zijn over Wraparound Care, maar dat er meer onderzoek nodig is over werkzame bestanddelen en effectiviteit.

Jo Hermans legt uit wat Wraparound Care inhoudt

Wat?

Visie

Ontstaan

Het model is geleidelijk gegroeid vanuit verschillende intiatieven voor community based zorg voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. In het begin van de jaren 2000 ontstond de nood om deze vorm van zorg meer af te bakenen en te verduidelijken. Het National Wraparound Initiative ontstond als collaboratie tussen 3 Amerikaanse onderzoekscentra in Portland, Baltimore en Washington. 

zoek op 'wraparound care'