Workshops 10de EXPOO Congres

Logo Antwerpen en Logo Gezond+: communiceren rond gezondheid?

Preventieve gezondheidsboodschappen bereiken veelal mensen die al bewust met gezondheid bezig zijn. De Vlaamse Logo's willen daar iets aan doen door hun communicatie aan te passen aan het publiek dat ze nu moeilijker bereiken. Een workshop voor iedereen die communiceert rond gezondheid en daarbij kwetsbare gezinnen niet uit het oog wil verliezen!

Boempetat! Ruilwinkel

Boempetat! is een hippe ruilwinkel in Boom. Een winkel zonder geld maar met een eigen munteenheid. Boempetat! is ook een informatiepunt en het fysieke Huis van het Kind Boom. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod van activiteiten, infosessies en workshops. Daardoor worden gezinnen er steeds meer 'kind aan huis'. 

Wijkgezondheidscentrum Leuven: toegankelijkheid tot mondzorg?

Een project met twee poten: het bevorderen van de toegankelijkheid tot mondzorg en verhoogde zelfredzaamheid; en aandacht voor voeding in gezinnen met minderjarige kinderen. Dit door in te zetten om een samenwerking tussen tandartsen, huisartsen, maatschappelijk werkers, buurtwerkers, coaches en de patiënt. Een workshop over het overwinnen van drempels door te vertrekken vanuit een positieve zorgrelatie.

Elk gezin telt tak2

Buurtcentrum Hoogland en kinderwerking Ketteland

Het project Hoogland combineert een buurt- en kinderwerking in een buitenbuurt met hoge nood aan eerstelijnshulp. Ontmoetingsmomenten en activiteiten worden voor kinderen én volwassen georganiseerd, met aandacht voor verbondenheid van verschillende initiatieven in de buurt. Doordat één buurtwerker dagelijks met beide doelgroepen aan de slag gaat, is die erg bereikbaar voor bewoners en houdt hij de vinger aan de pols van veranderende noden.

Kindvriendelijke stad Geraardsbergen

Bouwen aan een kindvriendelijke stad doe je niet alleen, maar samen. Dit project zorgt voor samenwerking tussen diensten op verschillende levensdomeinen. Vertrekken vanuit een kinderrechtenperspectief zorgt voor een positieve benadering van verschillende problematieken.

Eveneens zijn er enkele valkuilen doch is men ervan overtuigd dat samen proportioneel universeel werken de manier is om iedereen te bereiken en te kunnen betrekken. Als je hierover mee wil denken schrijf je dan in voor deze workshop.


Elk gezin telt

Elk gezin telt

AAP: vrijetijdsparticipatie in Heusden-Zolder

De gemeente wil het vrijetijdsaanbod op een laagdrempelige manier bekendmaken bij iedereen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. Naast een website met een luik voor gezinnen en een luik voor verenigingen, zijn er ook tal van acties die de website ondersteunen. 

Een mooi voorbeeld van werken over de domeinen heen, met acties en een website die over afdelingen en teams heen gaan. 

Jeugdwerk voor allen

Het project 'recepten om te werken rond armoede' is een realisatie van het netwerk Jeugdwerk Voor Allen. Dit receptenboek werd samengesteld vanuit de expertise van verschillende partners binnen het netwerk. Deze bundeling met praktische adviezen en tips biedt voor andere jeugdwerkinitiatieven een handig startpunt om aan de slag te gaan rond armoede.

Straathoekwerk Gent: de cirkelmethodiek

Straathoekwerk is aanwezig in de verschillende Gentse wijken. Op straat, pleintjes, café’s, via huisbezoeken,… leren straathoekwerkers kwetsbare mensen echt kennen. De cirkelmethodiek vertaalt hun missie, die vertrekt vanuit geloof in en respect voor hun 'gasten'. De cirkel heeft aandacht voor alle onderlinge relaties, voor de omgeving en voor de band tussen de 'gasten' en de maatschappelijke voorzieningen. En dit telkens op micro-, meso- en macroniveau. Een mooi voorbeeld van bruggen bouwen overheen de verschillende levensdomeinen.

INCh-project (Integrated Networks to combat Child poverty)

Dit federale onderzoeksproject heeft tot doel een groter inzicht te verwerven in de ontwikkeling van lokale netwerken kinderarmoedebestrijding, die vaak verweven zijn met de Huizen van het Kind. Tijdens deze workshop bundelen we bevindingen uit acht van die lokale netwerken, en treden we hierover in discussie om jullie ervaringen, ideeën en inzichten te ontdekken. We reflecteren over de dynamieken die binnen netwerken ontstaan, alsook over de concrete strategieën en perspectieven van de partners in het netwerk. Dit brengen we in verband met de theoretische inzichten.

Dit kan ons onderzoek een stap dichterbij de concrete beleidsaanbevelingen brengen die bruikbaar zijn voor de praktijk.

Warme overgang: kleuterparticipatie

Een workshop over het belang van een warme overgang naar de kleuterschool. Over het informeren en sensibiliseren van alle partners in het netwerk over het belang van deze transitie. In de workshop worden de deelnemers uitgedaagd om te reflecteren over het vormgeven van een sterk en samenhangend kleuterparticipatiebeleid. We zoomen in op de drie dimensies van kleuterparticipatie: inschrijving, aanwezigheid en warme overgang, vertrekkende vanuit concrete praktijkvoorbeelden in de samenwerking tussen onderwijs en Kind en Gezin.

Het inspiratieboek ‘Ontmoeten is simpel…maar niet altijd gemakkelijk'

Tijdens haar doctoraatsonderzoek voerde Naomi Geens talloze gesprekken met ouders en medewerkers over de betekenis van sociale steun, sociale cohesie en diversiteit in hun dagelijks leven. Hieruit groeide een referentiekader, dat ze neerschreef in een boek. Daarnaast biedt het boek ook handvatten om over 'het kleine ontmoeten' in de eigen organisatie te reflecteren en het een plaats te geven. 

Deze workshop focust op de kennismaking met de materialen. Welke werkvormen zijn er? Hoe kan je ze inzetten om nog meer ontmoetingskansen te creëren voor gezinnen in je eigen initiatief? 

Elk gezin telt

Vaders en gezinnen met een migratiegeschiedenis: hoe bereiken?

Redouane Ben Driss is oprichter van meerdere steungroepen voor vaders en heeft zich gespecialiseerd in de problematieken van vaders en vaderschap in migratiecontext.

Van basis naar secundair onderwijs: een cruciale mijlpaal

Transbaso is gericht op het verbeteren van de overgang van basis naar secundair onderwijs, voor alle leerlingen met specifieke aandacht voor leerlingen en ouders die in ons huidig systeem uit de boot dreigen te vallen. 

Deze cruciale mijlpaal in de schoolloopbaan verdient een aanpak op maat van alle leerlingen en hun ouders. Transbaso maakt de vertaalslag van onderzoek naar inzichten en handvatten voor de praktijk.

Lokaal loket kinderopvang Brussel

Een lokaal loket kinderopvang is een belangrijk instrument om kinderopvang toegankelijker te maken door ouders te ondersteunen in de zoektocht naar kinderopvang en te zorgen voor een samenwerking tussen kinderopvang en organisaties die gezinnen ondersteunen. Extra aandacht en ondersteuning gaat naar kwetsbare gezinnen. Ontdek de kracht van samenwerking via verschillende kanalen en netwerken in deze workshop.

Oudergericht pedagogisch adviseren (Opad)

Opad is een oplossingsgerichte methodiek waarin de hulpverlener oudergericht luistert: het gaat om de ouder en niet om het kind. De trainingsmodule combineert vorming met een aantrekkelijke online leeromgeving en oefengesprekken met ouders. De drie bouwstenen (competentie-, samenwerkings- en oudergericht) maken de methodiek inzetbaar bij alle ouders. Tegelijkertijd vormen deze bouwstenen ook het proportioneel karakter omdat de methodiek aanpasbaar is naargelang de context en de ernst van de opvoedingsvragen.

Praktijk in Beeld – Inspirerende film voor professionals

In ‘Praktijk in beeld’ worden inspirerende praktijken in beeld gebracht. Hiermee wil Kind en Gezin alle professionals en vrijwilligers die werken met kinderen en hun ouders, ondersteunen. Het beeldmateriaal kan gebruikt worden voor intervisies, leermomenten,… Centraal staan de thema’s: ‘recht doen aan verschil’ of omgaan met diversiteit, participatie, buurtgericht werken en samenwerken met partners.

Een workshop met beeld en woord voor wie inspiratie wil opdoen en aan de slag wil gaan in de eigen organisatie/netwerk met een kijkwijzer als ondersteunende tool.

Huis van het Kind Eeklo: op weg naar een toegankelijk aanbod

Het Huis van het Kind Eeklo is een huis voor alle kinderen, jongeren en alle gezinnen in Eeklo. Het netwerk zorgt voor afstemming van het aanbod aan opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg en ontmoeting gericht op gezinnen, kinderen en jongeren binnen de bestaande voorzieningen, organisaties en diensten. Daarnaast worden door het Huis van het Kind Eeklo ook nieuwe initiatieven opgezet die tegemoet komen noden van de ruime doelgroep. 

Een workshop voor iedereen die werkt in een eigen lokale context en daarbij de drempels wil aanpakken op weg naar een toegankelijk aanbod.