Workshop mediaopvoeding

Het internet is voor vele jongeren een belangrijk deel van hun leven. Volwassenen kunnen hen hierin ondersteunen: goede afspraken maken, het leren omgaan met online risico’s of mee helpen zoeken naar oplossingen als er een probleem is. Maar hoe pakken zij dit best aan? Ouders, maar ook leerkrachten en andere opvoeders, kampen met vragen en uitdagingen op dit vlak. 

EXPOO organiseert een workshop voor professionals uit de gezins- en opvoedingsondersteuning. Een voormiddag waarin we nieuwe inzichten bespreken en nieuwe tools voorstellen. 

Programma

  • Expertenworkshop over het TetraMeToDi onderzoek over nieuwe oplossingen om digitaal (leer)materiaal voor kinderen en jongeren af te stemmen op actuele uitdagingen in de thuis- en schoolcontext.

Het digitaal mediagebruik van kinderen en jongeren begeleiden is een grote uitdaging voor ouders en leerkrachten. Hoe blijven ze op de hoogte van welke vaardigheden kinderen leren in (educatieve) games? En hoe zorgen ze ervoor dat ze goede afspraken maken met kinderen over hun online activiteiten? 

In deze workshop stellen twee onderzoekers van het Meaningful Interactions Lab (Mintlab, KU Leuven - imec) manieren voor waarop technologie (games, online platformen, enzovoort) ouders en leerkrachten kan helpen om kinderen en jongeren te begeleiden in de online wereld. Tijdens de workshop hebben de experten de kans om zich te verdiepen in parental control tools én de alternatieven die de onderzoekers voorstellen. 

  • Voorstelling van het nieuwe vormingsaanbod ‘Veilig Online’ van de Gezinsbond. De Gezinsbond biedt sinds 2007, in samenwerking met Child Focus, de vorming ‘Veilig Online’ voor ouders aan. Het vormingsaanbod werd afgetoetst bij kansengroepen en volledig vernieuwd op basis van hun bemerkingen. Het bestaat nu uit interactieve videotools die in vijf afzonderlijke modules aangeboden worden: 

-    Internet en privacy

-    Gamen

-    Sociale media

-    Online relaties en seksualiteit

-    Cyberpesten

Michaël Op de Beeck, educatief medewerker bij de Gezinsbond, maakt je praktisch wegwijs in de module 'Internet en privacy'.

  • Voorstelling themapagina EXPOO

EXPOO bereidt een themapagina voor professionals voor over Mediaopvoeding. Relevante basisinformatie, actuele inzichten en kennisdocumenten, en een overzicht van methodieken en tools worden verzameld op de website. We loodsen je kort door de inhoud van deze themapagina.

 

Vragen of meer informatie?

EXPOO
Onze medewerkers zijn zeer mobiel. We voorzien daarom geen telefoonpermanentie.

Organisator

Logo EXPOO
i.s.m. Mintlab en de Gezinsbond

Datum

Donderdag 20 april van 9u tot 13u

Locatie

Kind en Gezin-academie - Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel

Begeleiders

Onderzoekers TetraMeToDi project, Mintlab

Michaël Op de Beeck, Gezinsbond

Doelgroep

Professionals uit gezins- en opvoedingsondersteuning die meer willen weten rond mediaopvoeding

Prijs

gratis