Wijland

Doel van je project

Ruimte bieden aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen om samen zinvolle vrijetijd door te brengen en de onderlinge band te versterken.

Doelgroep

Gezinnen in armoede/maatschappelijk kwetsbare gezinnen/etnisch-culturele minderheden, telkens met kinderen op de basisschoolleeftijd.

Korte beschrijving

Wijland is de gezinswerking van de RuimteVaart. Het is een samen met gezinnen in armoede vormgegeven ruimte en aanbod. Het is een ruimte die vrij is van de druk van buitenaf, waar ruimte is om zich vrij te ontplooien, relaties aan te gaan, te leren, ... Een plek waar kinderen en hun ouders samen spelen, kunnen op onderzoek gaan en inzetten op hun onderlinge band.  In die zin is Wijland een bij uitstek samen vormgegeven ruimte waar het de moeite loont om samen te spelen en te werken, zonder dat dit inzetbaar hoeft te zijn voor een of ander project daarbuiten of voor later. Het bijzondere is dat ook met gezinnen met oudere kinderen (basisschoolleeftijd) gewerkt wordt.

Hoe werk je aan sociale cohesie? 

  • Het versterken van ouders en kinderen in hun onderlinge band
  • De inbedding van de werking in de omgeving en de samenwerking met anderen (buurtbewoners Vaartkom, andere organisaties en doelpubliek, onderlinge band tussen gezinnen, verbinding met onderwijs, sport, vrijetijd en cultuur zit ingebakken in het DNA van de werking).

Contactgegevens

Presentatie

Betrokken organisatie

wijland logo

Een beeld zegt meer dan woorden...

wijland