WIJKTEAMS voor álle doelgroepen effectief: een diversiteitskader met praktische tips

Auteur :

Hans Bellaart, Ahmed Hamdi, Mehmet Day, Jamila Achahchah

Jaar van publicatie :

2018

Thema :

Opvoeden en de omgeving

Type :

Document


Korte beschrijving:

Uit onderzoek blijkt dat zestig procent van de Nederlandse wijkteams behoefte heeft aan ondersteuning bij diversiteitsproof werken. Ook gemeenten kunnen hierbij hulp gebruiken. Om zowel wijkteams als gemeenten te helpen om meer inclusief te werken, hebben onderzoekers van KIS het diversiteitskader Wijkteams voor álle doelgroepen effectief opgesteld.

Dit kader is een totaalpakket voor wijkteams en gemeenten om het aanbod van wijkteams optimaal te laten aansluiten bij de diversiteit aan bewoners in de wijken. Het is een hulpmiddel om afhankelijk van de lokale situatie en ambities een eigen groeimodel op te stellen.

Aan de hand van vijf bouwstenen (de werkwijze, de competenties van medewerkers, de teamsamenstelling, de samenwerking met informele netwerken in de gemeente en het proces) geven onderzoekers voorbeelden en praktische tips om in haalbare stappen toe te werken naar een meer diversiteits-sensitieve hulpverlening. 

Waar te verkrijgen?

Via de website van kbs