Wijkgezondheidscentrum Leuven: Mondzorg

Doel van het project

Bevorderen van de toegankelijkheid tot mondzorg en zelfredzaamheid verhogen inzake goede mondzorg in combinatie met voeding voor gezinnen met minderjarige kinderen.

Korte beschrijving

Sinds 2016 zetten we in op samenwerking met de lokale tandartsen en de organisatie van laagdrempelige screenings waarbij de patiënt een eerste zorg oriëntatie ontvangt en indien aangewezen wordt ondersteund in de toeleiding naar de tandarts.

Hoe werk je aan proportioneel universalisme? 

Vanuit de dialoog met de gezinsleden omtrent de noden en wensen wat betreft ondersteuning in de toeleiding bieden we een traject op maat aan.

Wat maakt jouw project inspirerend voor je collega's?

Binnen het project werken we samen met verschillende disciplines, tandartsen, huisartsen, maatschappelijk werkers, buurtwerkers, coaches en de patiënt. We ervaren successen in het overwinnen van drempels. Dit zowel bij de tandartsen, patiënten en toeleiders.

We hanteren de methodiek om vanuit een positieve zorgrelatie mondzorg bespreekbaar te maken en een gezonde mond te realiseren op zowel korte als lange termijn.

Binnen de buurtwerkingen komen de kinderen sinds de projectstart vragen wanneer zij mee kunnen naar de tandarts! Dat motiveert ons om hiermee verder te gaan.

Reflecties na het congres

  • Belang van inzicht in problematiek, compexiteit van terugbetaling en te kort aan tandartsen
  • Belang van bespreekbaar maken van mondzorg en de link met opvoedingsondersteuning
  • Belang van heel concrete niet stigmatiserende adviezen

Contactgegevens

Contactpersonen:

Hilde Beckers, gezondheidswerker

hilde.beckers@wgcdecentral.be

Rebekka Schotte, zorgcoördinator

rebekka.schotte@wgcdecentral.be

Adres: 

Wijkgezondheidscentrum De Central vzw
Diestsesteenweg 200
3010 Kessel-Lo
T 016 / 853410
F 016 / 853411

Website: 

www.wgcdecentral.be

https://www.facebook.com/Wijkgezonheidscentrumdecentral

Femke Deboutte, gezondheidspromotie

femke.deboutte@wgcridderbuurt.be

Adres:

Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt
Ierse Predikherenstraat 80
3000 Leuven
016/230903

Website:

http://www.wgcridderbuurt.be/

Een beeld zegt meer dan woorden...

Mondzorg.jpg