Wigwam, een open t(h)uis voor het hele gezin!

Wigwam organiseert inclusieve kinderopvang(1), spel en ontmoeting(2) en gezinsondersteuning(3) voor jonge gezinnen in de buurt.
Speciale aandacht gaat naar kwetsbare gezinnen.

Wigwam is meer dan kinderopvang alleen: dagelijks zijn er verschillende activiteiten die verder gaan dan de opvang voor baby's en peuters. Spel- en ontmoetingsmomenten, activiteiten en infosessies rond verschillende pedagogische en maatschappelijke thema's, de gratis weggeefwinkel, enzovoort. ​

Al deze deelwerkingen zijn ook niet meer van elkaar te scheiden en zijn dan ook de uiteindelijke missie van Wigwam: gezinnen met jonge kinderen op verschillende manieren met elkaar in contact brengen en een zo breed mogelijke ondersteuning bieden. Deze ondersteuning gebeurt niet alleen in Wigwam: gezinnen worden in contact gebracht met verschillende sociale organisaties uit de buurt om een netwerk van ondersteuning te kunnen bieden.

Doel

Een warme thuis bieden voor gezinnen die het - al dan niet - moeilijk hebben, waarbij wordt ingezet op sociale cohesie en integratie.

Doelgroep

Jonge gezinnen in Leuven.
Wigwam richt zich specifiek op kwetsbare gezinnen (jonge ouders, alleenstaanden, personen met een migratieachtergrond, opvoedingsmoeilijkheden, relatieproblemen, personen met afstand tot de arbeidsmarkt, enz)

Werkwijze

Sinds de oprichting van Wigwam – en nog steeds - staat ontmoeting centraal in de werking. Niet alleen kinderen ontmoeten elkaar in de kinderopvang, maar ook ouders en kinderen komen samen tijdens de dagelijkse onthaalmomenten of tijdens de spel- en ontmoetingsmomenten.

Door middel van dagelijks onthaal te voorzien 's morgens, hebben ouders de mogelijkheid rustig de dag te beginnen met een babbel met een vertrouwde persoon.
Doorheen de dag zijn de medewerkers beschikbaar om te luisteren, om mee te denken rond verschillende vragen en moeilijkheden.

Groepsaanbod Gezinsondersteuning: Wekelijks gaan er activiteiten en infosessies door in Wigwam met uiteenlopende thema's: opvoeding, gezonde voeding, zindelijkheid, het belang van kleuterschool, EHBO voor jonge kinderen, en nog veel meer. Jaarlijks gaan we ook met ouders op bezoek in de kleuterscholen in de brede buurt om ouders een bewuste schoolkeuze te laten maken voor hun kind. Het doel van deze activiteiten is gezinnen informeren en sensibiliseren rond al deze thema's.​

Weggeefwinkel en naaiatelier: Met het wekelijkse naaiatelier en de gratis weggeefwinkel proberen we in Wigwam verschillende doelen te bereiken: ouders de kans geven elkaar te leren kennen in een andere context, en deze gezinnen ook materiële ondersteuning te bieden. Zo wordt tweedehandsmateriaal ingezameld (kinderkleren, speelgoed, kleine huisraad of zaken als kinderbedjes, koetsen, verzorgingsmateriaal, ...) en kunnen ouders tweemaal per week terecht om dingen uit te kiezen. Zaken die beperkt zijn in aanbod worden meer gericht herverdeeld onder gezinnen. 

Samenwerking met partnerorganisaties is belangrijk, waarbij tevens drempelverlagend wordt gewerkt met ouders (bijv. brug maken naar nieuwe organisaties).

Partners

Huis van het Kind Leuven, lokaal team Kind en Gezin, CAW, OCMW, CLB, Buurtwerk, Scholen, Stad Leuven, OCJ, therapeuten op de vloer, e.a.

Sterktes 

Wigwam wil een warme en open huis-sfeer uit stralen voor het ganse gezin.  De Wigwam-slogan is hiernaar vernoemd.

Voor jonge en/of geïsoleerde gezinnen is het belangrijk om een netwerk rondom zich te kunnen opbouwen. Doorheen het laagdrempelige ontmoeten kunnen ouders de zorg voor hun kinderen delen: vragen, problemen, maar ook de leuke momenten worden besproken.

Tijdens ontmoetingsmomenten zijn ook kinderen welkom: zij kunnen op ontdekking gaan in de ruimte, leren samen spelen met andere kinderen. 

Ook hier vertrekt Wigwam vanuit de visie van diversiteit en respect voor elkaar. Elk gezin met jonge kinderen is dan ook welkom, ook al wordt het kindje niet opgevangen in de kinderopvang van Wigwam.

Met een multicultureel en multi-inzetbaar team zorgt Wigwam ervoor dat veel mogelijk is voor kinderen en hun ouders.  In gesprek met de ouder passen ze zich aan in taal, tempo, nabijheid, ...Cruciaal is het tijd maken voor elkaar.

Praktisch

De spel- en ontmoetingsruimte is meerdere malen per week geopend voor alle gezinnen. Tijdens sommige schoolvakanties is het initiatief gesloten. 

Contact

Wigwam vzw
Diestsesteenweg 379C te 3010 Kessel-Lo (Leuven)

016 25 78 30

info@dewigwam.be

www.dewigwam.be

Contactpersoon: Tom Possemiers

wigwam

Meer lezen?

Bekijk ook de presentatie over kinderopvang als toegangspoort ( 8ste Vlaams congres 2015)