Wigwam

Korte omschrijving van de organisatie

Wigwam vzw is een sociale organisatie die zich richt op kwetsbare gezinnen en de buurt, iedereen is er welkom. Wigwam biedt drie verschillende -maar verbonden- deelwerkingen, namelijk (inclusieve) kinderopvang van baby’s en peuters, spel- en ontmoetingsmogelijkheden en preventieve gezinsondersteuning. Zowel groepswerk als individuele ondersteuning, op maat van de gezinnen én met participatie van de doelgroep, vormen essentiële elementen binnen een kader van laagdrempeligheid en diversiteit.

Betekenis van het traject KKGK

Voor Wigwam bracht het traject een meerwaarde in visie-verdieping binnen de organisatie, naast het concrete uitwerken van (doelgroepgerichte) instrumenten van impactmeting. 

Samen met ons team startten we het denkwerk en maakten we een visuele voorstelling van gestelde doelen binnen onze werking. Zaken durven in vraag stellen, waardoor ook de gedragen visie hertekend kon worden naar de concrete realiteit, zorgde ervoor dat de neuzen terug in eenzelfde richting gebracht werden. Naast deze visie-verdieping heeft het traject van KKGK ons aangespoord om meer aangepaste technieken van impactmeting uit te werken, breder dan onder andere de informele tevredenheidsgesprekken die we reeds voerden met ons publiek. Vanuit deze impactmeting rond diverse domeinen krijgen we een helder beeld van thema’s waar meer aandacht aan besteed kan worden of dewelke op een andere manier ingevuld kunnen worden.

Waar meer informatie te verkrijgen?

Website dewigwam.be

Contactpersoon: Bobo Wong