Werken met vrijwilligers in een Huis van het Kind

De Huizen van het Kind brengen vele actoren en organisaties samen. Dit kent ook zijn gevolgen wanneer vrijwilligers uit verschillende deelwerkingen en organisaties in een geheel worden geplaatst. Uit de praktijk blijkt dat wanneer men vrijwilligers doet samenwerken vanuit verschillende deelwerkingen, dit geen evidentie is: zij hebben allen een verschillend referentiekader, verschillende grenzen en dergelijke meer. Hoe creëer je vanuit de vrijwilligers een verbondenheid met het Huis van het Kind, zodat ze zich betrokken voelen op het geheel (en zich willen engageren voor het geheel), eerder dan te blijven vasthangen aan één van de delen of suborganisaties binnen een Huis van het Kind. En hoe pak je dit organisatorisch aan? In hoeverre kunnen organisaties vrijwilligers delen?

Deze vorming bestaat uit drie online sessies. We bieden deze aan als één pakket, je kan dus niet inschrijven voor afzonderlijke sessies.

In elke sessie hebben we ook aandacht voor deze afstandelijke periode. Wat zijn de mogelijkheden om contact te maken en in verbinding te blijven. Met zowel bestaande vrijwilligers, als met nieuwe vrijwilligers die zich aanbieden in coronatijden.

Dag 1: Vrijwilligers aantrekken, behouden en coachen

Elk jaar sluiten duizenden vrijwilligers zich aan bij nieuwe/vernieuwde initiatieven waar ze vanuit passie bijdragen. Daarnaast leeft in vele organisaties de perceptie dat burgers steeds moeilijker te motiveren zijn tot vrijwilligerswerk, laat staan hen te motiveren tot een duurzaam engagement. Is dat een contradictie?
In deze sessie gaan we op zoek naar de eigenheid van organisaties waar vrijwilligers graag vertoeven. Huizen van het Kind die vrijwilligers willen aantrekken en behouden, moeten meer dan ooit nadenken over de wijze waarop zij dit vorm kunnen én willen geven. Vrijwilligerswerk op een toekomstgerichte manier structureren en cultureren, vormt hierbij de basis. Eens je Huis een vrijwilligersvriendelijke organisatie is, moeten we de cultuur permanent versterken en voeden. De wijze waarop we vrijwilligers begeleiden en ondersteunen staat hierin centraal. Moeten we dan terugvallen op de gekende coachings- en evaluatiegesprekken of zijn er andere vormen van coaching?
Coaching by walking, coachende op autonomie, verbondenheid en competentie, handelingsverlegenheid. Het zijn slechts enkele van de hands-on kaders die we bekijken op deze dag.

Dag 2: Samen voor ons Huis van het Kind

Huizen van het Kind zijn een verzameling van verschillende entiteiten. Hier toch werken aan één merk? Het kan!
Nieuwe vrijwilligers botsen soms op gewoontes en eigenheden van bestaande vrijwilligers, dit terwijl ze willen dat nieuwe mensen instromen om de werking te versterken. Nieuwe en bestaande vrijwilligers verenigen met respect voor ieders identiteit? Het vraagt een bewuste aanpak.

Dag 3 (halve dag): De fun factor van vrijwilligerswerk

Voelt je vrijwilligerswerking niet dynamisch en al zeker niet positief aan? Heeft dit invloed op de motivatie van je medewerkers? Vrijwilligers lijken geen voldoening te halen uit het engagement dat ze aangaan?
Dan is het tijd voor back to basics: Opnieuw van ‘moeten’ naar ‘willen’
Vrijwilligers laten zich niet meer onvoorwaardelijk en voor het leven binden aan organisaties. Ze gaan permanent op zoek naar de plaats waar het leuk is én waar ze zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen om een bijdrage te leveren. Beleving is dan ook ‘het’ begrip dat meer en meer zijn intrede doet in onze samenleving. Wat kunnen we daar dan mee in het vrijwilligerswerk? Vragen we aan vrijwilligers na hun opdracht ‘is alles gelukt’ of ‘was het leuk’? Kijken we vooral naar de resultaten of ook naar de Funfactor?
Kortom, focussen we vooral op de taken en de opdrachten of op de beleving, het plezier van vrijwilligerswerk? Tevreden en gelukkige vrijwilligers leveren betere prestaties en zijn trouwer aan je organisatie, meer nog, ze worden een wandelend reclamebord voor je werking!

Organisator

Vrijwilligerswerkwerkt

Data

11 mei en 18 mei telkens van 9u30 tot 16u, 20 mei van 9u30 tot 12u.

Locatie

Online

Je ontvangt (na betaling  voor deelname) een link voor deelname enkele dagen voor de aanvang van de sessies. 

Trainers

Lies Cappoen, medewerker bij Vrijwilligerswerkwerkt

Prijs: 280 euro