Werken met vrijwilligers

Veel Huizen van het Kind werken samen met vrijwilligers. Hoe kan je een motiverende vrijwilligersvriendelijke context creëren en hoe zorg je voor een vlotte samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers.

Vragen uit de groep:

  • in hoeverre kunnen organisaties vrijwilligers delen, hoe pak je dit aan?
  • welke profielen voor welke activiteiten?
  • nu veel eilandjes van vrijwilligers, aantrekken van nieuwe mensen blijft moeilijk, hoe doe je dit en hoe kan je hen integreren in die bestaande ploeg 
  • hoe sterkere profielen aantrekken, nu veel vrijwilligers die veel ondersteuning nodig hebben
  • bestaande vrijwilligers iets nieuws laten doen, wat mag je verwachten van vrijwilligers?
  • hoe neem je de vrijwilligers mee op in je organisatie zodat ze er echt deel van uitmaken, hoe hou je ze betrokken en hoe geef je ze energie?
  • vrijwilligers aan tafel met professionelen, niet evident

We laten ons inspireren door de praktijk bij het Huis van het Kind Zottegem.

Vrijwilligers werven

Men heeft een affiche verspreid met alle mogelijke postjes die vrijwilligers konden doen. 
De opstart van de ruilwinkel was een heel dankbaar gegeven om vrijwilligers te vinden: trekt aan, is leuk, duidelijk. Op deze manier kwamen er snel vrijwilligers binnen het HvhK.
Daarnaast ook vacatures op vrijwilligers.be en vrijwilligersjobs.be. Ook hier kwam wat reactie op.
Bij de opening kwam er ook persbelangstelling met een artikel in de krant waar ook de oproep voor vrijwilligers stond. Daarnaast ook regelmatig oproepen via facebook. Nu gaat het redelijk van zelf om vrijwilligers te vinden. Ze maken ook zelf reclame, vragen aan vrienden en kennissen om ook vrijwilliger te worden, dat werkt ook zeer goed. Of soms ook klanten van het winkeltje. 

Wat als iemand zich aandient en er is geen match?
Met de kandidaat vrijwilligers gaat altijd eerst een gesprek door rond motivatie en interesses. Fysieke en mentale gezondheid moeten uitoefening van het werk ook toelaten. Dit is zeer specifiek voor de soort vrijwilligerswerk (in het CB met vaak krijsende baby’s zijn er andere verwachtingen dan in de ruilwinkel). 
Als je vreest dat er geen match is, kan eventueel gestart worden met een proefperiode. 
Een tegenindicatie kan zijn als je voelt dat de persoonlijkheid van de kandidaat de sfeer binnen het team overhoop zou kunnen gooien. Wat dan ook mogelijk is, is deze doorverwijzen naar een andere locatie waar men vrijwilligers zoekt. 
Begeleiding van je team is heel belangrijk hierbij, als er een nieuwe vrijwilliger komt. De groep moet begeleidt worden naar vernieuwing als die er is. Vrijwilligers schuiven soms ook zelf door als ze merken dat een andere activiteit hen beter ligt. Ook wordt altijd een vrijwilligersovereenkomst ondertekend.
Andere mogelijkheid is de opmaak van een contract van bepaalde duur (per semester, kan stopgezet worden) 

Vergoeding:
Er zijn verschillende mogelijkheden.
Geen vergoeding, enkel aanbieden maaltijd.
Er kan ook een gradatie gemaakt worden: trekkers krijgen kleine onkostenvergoeding maar vraagt ook groter engagement, andere niet. 

 

Vrijwilligers motiveren en coachen

Maak ruimte voor hun eigen inbreng, inspelen op kwaliteiten, bedanking week van de vrijwilliger, uitnodiging op de nieuwjaarsreceptie van het personeel, een studiedag waar ook kader wordt gegeven bij vernieuwingen, ondersteuning waar nodig,.. 
Vrijwilligersvergadering: afspraken maken, input rond activiteiten 
Methodiek 5 vingers (‘functioneringsgesprek’): waar ben je goed in,… 
Vorming voor vrijwilligers (Impuls) oa elkaar feedback geven zonder te kwetsen .

 

Vrijwilligers delen, inschakelen in andere werkingen:

Het is niet evident om de vrijwilligers van het CB in te schakelen in het HvhK.
In bepaalde CB’s hebben de vrijwilligers een bepaald profiel, reeds jaren staan zij in voor het wegen en meten, het is zeer moeilijk om hen mee te betrekken bij de veranderingen en vb onthaal te laten doen.
Wat op ene CB lukt, lukt op ander niet. Je kan dan wel good practices opzetten vanuit dat ene waar het wel lukt, voor de anderen.
Tijd moet ook zijn werk doen, iets lanceren, als er dan eentje mee is, kan je op termijn de groep meekrijgen. Maar het is niet altijd evident.
Het delen vrijwilligers is zeker een meerwaarde, maar zover zijn we vaak nog niet, er zijn nog 2 eilandjes.
Wat kan helpen is bijvoorbeeld een sessie met post its: wat wil je meenemen, waar ben je bang voor. hierbij zeker de vraag stellen “Hoe zouden jullie het aanpakken”.
Vernieuwing mag niet automatisch gezien worden als negatief, denk maar terug aan de tijd waarin de vrijwilligers van het CB een wit uniform aan hadden, willen we daar naar terug? 

Visie: 
FLEXIVOL (zie slides)

Knelpunten: 
Diverse achtergronden, maakt het boeiend maar ook uitdaging
Spanning tussen professionals en vrijwilligers, vaak rond kleine dingen zoals koffie, afspraken maken.
Omgaan met kwetsbare groepen: proberen op teamvergaderingen te kaderen, achtergrond nodig.
Het is ook niet evident om een warm onthaal te bieden, vrijwilligers van het CB geven vaak aan dat het warm onthaal voor iemand anders is, dat dit hun rol niet is. Zij meten en wegen, maar mensen begeleiden, omgaan met verschillende culturen, kansarmoede… is niet evident.