Werken met groepen: OO10-stress

In samenwerking met  Naïk Van Rossem en Jill Giebels (KWADRAAT - CAW Antwerpen vzw)  ontwikkelt EXPOO een training voor professionelen ter ondersteuning van ouders met jongeren. Deze vorming is een praktische training om de methodiek te implementeren in de eigen voorziening.

We bieden deze 'Train de Trainer' voor professionelen aan om met oudergroepen te werken vanuit het concept van Rots & Water©. Het CAW Antwerpen paste deze methodiek aan, aan de grootstedelijke context wat resulteert in de training OO10-stress. OO10 staat voor OpvoedingsOndersteuning voor ouders van tieners.

OO10-stress is een psychofysieke weerbaarheid en agressieregulatie training. Door middel van ervaringsgerichtheid, kunnen ouders op een actieve manier vaardigheden ontwikkelen en handvatten krijgen om om te gaan met stressvolle opvoedingssituaties.
Op een rustige assertieve manier reageren vanuit een stevige, evenwichtige en beheerste houding is de basis van deze training. Het verkrijgen van meer zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfbeheersing staat centraal om zo de ouder te versterken in zijn ouderrol.

We bieden de deelnemers een praktisch draaiboek aan voor een kort en actief traject van vier trainingen met ouders van jongeren, waarmee ze aan de slag kunnen in de eigen dienstverlening. Het draaiboek is de leidraad in deze training.

In het draaiboek worden de ouderbijeenkomsten concreet, per sessie uitgewerkt en toegelicht met aandacht voor:

  • Theoretische achtergronden en technieken eigen aan het concept van Rots & Water©
  • Concrete technieken en methodieken om de inhouden aan te brengen en ouders uit te nodigen tot inbreng en reflectie vanuit de eigen context 
  • Praktijkervaringen en implementatiemogelijkheden binnen de werkcontext van de 'trainers'
  • Het installeren van een veilig en constructief groepsklimaat 
     

Let op! Voor het geven van de ouderreeks (en het volgen van deze training) is deelname aan het programma Rots & Water© vereist. Je moet dit kunnen aantonen met een officieel certificaat van deelname. 

 

Vragen of meer informatie
EXPOO
Onze medewerkers zijn zeer mobiel. We voorzien daarom geen telefoonpermanentie.
Betalingsgegevens

Rekeningnummer: BE27 3751 1172 4073

Ondernemingsnummer: BE 0886 886 638

Organisator
Expoo
Afbeeldingsresultaat voor kwadraat caw antwerpen

 

Data

Bij voldoende interesse wordt deze training opnieuw georganiseerd.

Locatie

Kind en Gezin-academie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

Trainer

Naïk Van Rossem en Jill Giebels, KWADRAAT - CAW Antwerpen vzw

Prijs

Deelnameprijs bedraagt 80€ (broodjeslunch inbegrepen).