Werken met groepen: Ervaringsgericht groepswerk met maatschappelijk kwetsbare ouders

Datum:
Locatie: Kind en Gezin Academie, Hallepoort 27, 1060 Brussel
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Programma

Tijdens deze vorming leer je werken met groepen vanuit het ervaringsgerichte. Ouders (en kinderen) komen onder begeleiding van een groepswerker of begeleider één of meerdere keren samen. ‘Opvoeden’ vormt de insteek van het groepswerk. De (levens)ervaringen van de deelnemers staan centraal. Dit betekent dat er ook ruimte is voor de (bredere/ruimere) invloedsferen of factoren die hun (levens)ervaringen mee tekenen (bv. de buurt, de stad, migratiegeschiedenis). Zodoende krijgt ook het levensloop- en contextperspectief een plaats in het groepswerk.

Organisator

EXPOO i.s.m. Marjan Blokland (Anthros)

Voor wie

Groepsbegeleiders

Locatie

Kind en Gezin Academie, Hallepoort 27, 1060 Brussel

Prijs

80€