Werken met groepen: Ervaringsgericht groepswerk met maatschappelijk kwetsbare ouders

Tijdens deze vorming leer je werken met groepen vanuit het ervaringsgerichte. Ouders (en kinderen) komen onder begeleiding van een groepswerker of begeleider één of meerdere keren samen. ‘Opvoeden’ vormt de insteek van het groepswerk. De (levens)ervaringen van de deelnemers staan centraal. Dit betekent dat er ook ruimte is voor de (bredere/ruimere) invloedsferen of factoren die hun (levens)ervaringen mee tekenen (bv. de buurt, de stad, migratiegeschiedenis). Zodoende krijgt ook het levensloop- en contextperspectief een plaats in het groepswerk.

Inhoud: 

  • Maatschappelijke kwetsbaarheid?
  • Ervaringsgericht groepswerk met maatschappelijk kwetsbare groepen: inrichting, begeleiding en toeleiding.
  • Theoretische kaders voor de opzet van ervaringsgericht groepswerk
  • Uitwisseling ervaringen in het werkveld

De vorming bestaat uit interactieve werkvormen en ervaringsuitwisseling.

Organisator

logo expoo

Datum

Bij voldoende interesse wordt deze training opnieuw ingepland. Interesse? Laat het ons weten!

Locatie

Online: je ontvangt een link nadat je je inschreef en betaalde voor deelname

Trainer

Marjan Blokland, Anthros

Doelgroep

Voor iedereen die aan de slag is of wil starten met een groepsaanbod ervaringsgericht werken met kwetsbare ouders.

Prijs: 80 euro