Werken met groepen: Eerste hulp bij emoties van tieners

In de overgangsfase van het basis- naar het secundair onderwijs worden kinderen en ouders met vele veranderingen geconfronteerd. Een belangrijk thema in deze overgangsfase is het omgaan met emoties bij tieners.

Vanuit EXPOO werd in samenwerking met Universiteit Gent een reeks van vier ouderbijeenkomsten ontwikkeld: ‘Eerste Hulp bij Emoties. Hoe kunnen ouders tieners helpen om met emoties om te gaan.’ De principes van de Zelf-Determinatie theorie, een motivationele theorie, vormen het kader voor deze reeks. Deze theorie gaat er vanuit dat elk individu 3 psychologische basisbehoeftes heeft, de behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid. Indien deze basisbehoeften vervuld zijn, heeft dit positieve gevolgen voor de ontwikkeling en het welzijn van individuen. In het omgaan met emoties van tieners is het van cruciaal belang om aandacht te schenken aan deze basisbehoeften.

Met betrekking tot deze reeks van ouderbijeenkomsten werd een train-de-trainer ontwikkeld voor professionelen om met oudergroepen te werken vanuit de principes van de Zelf-Determinatie Theorie. Via deze train-de-trainer willen we je alles bijbrengen om zelf met een de reeks ‘Eerste Hulp bij Emoties. Hoe kunnen ouders tieners helpen om met emoties om te gaan.’ van drie ouderbijeenkomsten van telkens 2u aan de slag te gaan. In het praktische draaiboek bij de train-de-trainer worden de ouderbijeenkomsten concreet, per sessie uitgewerkt en toegelicht.

Een blik op het programma:

  • Er wordt kort stilgestaan bij de emotionele ontwikkeling van tieners.
  • We hebben het over een houding die je als ouder kan aannemen tegenover de gevoelens van je tiener.
  • Concrete handvaten en tips aangereikt om een tiener met zijn of haar emoties te leren omgaan.
  • Hoe emotionele conflicten voorkomen?
  • Hoe kan je als ouder emotionele situaties ontmijnen?
  • Wat kunnen ouders concreet doen als de situatie explodeert?
  • Hoe kunnen ze reageren na een uit de hand gelopen situatie?
  • Hoe omgaan met het stilzwijgen van een tiener?
  • Hoe aandacht besteden aan de emotionele huishouding van de ouder zelf?

 

 

 

Organisator

logo expoo

Data

13 september en 17 september 2021 van 9u30 tot 16u30

Locatie

Kind en Gezin-academie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel (onder voorbehoud van de corona maatregelen, zoniet zal deze online doorgaan)

Trainers

Elien Mabbe en Nathalie Coorevits, UGent (Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie) 

Prijs

Deelnameprijs voor deze tweedaagse training bedraagt 160€.