Werken aan visie op ontmoeten

Hoe werken aan visie en competentieverhoging binnen de eigen organisatie?

 • Wanneer je werkt aan visie, stel jezelf dan de volgende vragen: Op wie wil je de ontmoetingfunctie richten? Welke plaats neemt ontmoeten in je organisatie?
 • Werk met vaste gezichten die goed getraind zijn en regelmatig hun vaardigheden kunnen verhogen of trainen. Niet iedereen moet ontmoeten kunnen faciliteren.
 • Koppel een vast medewerker met de nodige competenties aan elke doelgroep.
 • Werk aan de ruimte zodat deze zo functioneel mogelijk is ingericht om ontmoeten  mogelijk te maken. Bijvoorbeeld organiseer een ruilwinkel met een plusfunctie, waar ouders tijdens het winkelen een kop koffie krijgen en waar een praatje met hen wordt gemaakt, terwijl de kinderen kunnen spelen. 
 • Maak activiteiten niet de kern van uw werking. Ontmoeten zit in het informeel verbinden van ouders en hun netwerk te versterken, steun te vinden. De openheid van de ruimte en de medewerkers maken het mogelijk dat kinderen en ouders, andere kinderen en ouders kunnen ontmoeten. Gezinnen komen dus voor een welbepaald aanbod maar door de manier waarop kinderen en ouders onthaald worden en de sfeer die gecreëerd wordt, voelen ze zich welkom en kunnen ze met andere kinderen en ouders in contact komen. Echter gastvrij en vriendelijk zijn impliceert niet dat er automatisch ontmoeting zal plaatsvinden.
 • Experimenteer met stoepcontacten en winteractiviteiten buiten.
 • Stel afhankelijk van de activiteit andere verwachtingen. Wanneer is jouw activiteit succesvol?

Hoe werken met partnerorganisaties rond ontmoeten?

 • Maak een draaiboek of checklist voor externe organisaties waar je minimale bepalingen vastlegt alvorens een engagement te geven.
 • Stimuleer het inzetten van de eigen vrijwilligers van de externe organisatie.
 • Maak filmpjes van jouw werking om jezelf voor te stellen zodat je niet altijd fysiek moet aanwezig zijn. En ouders zo toe te leiden naar jouw aanbod en werking via partnerorganisaties.
 • Op lange termijn partners “opleiden” om hen tijdens eigen activiteiten ontmoeten te faciliteren.