Werken aan mentale gezondheid van jongeren. Adviezen voor gemeenten tijdens de coronacrisis

Onderzoeken bevestigen dat jongeren en jongvolwassen door de coronamaatregelen, meer dan andere leeftijdsgroepen, mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst ervaren. Daarom zijn er extra middelen vrijgemaakt voor gemeenten om jongeren en jongvolwassenen in coronatijd meer perspectief te bieden. Gemeenten staan nu voor de opgave om op korte termijn de laagdrempelige, preventieve ondersteuning voor jongeren en jongvolwassenen te versterken. Dit document biedt daarvoor op basis van actuele kennis concrete aanknopingspunten.

Auteur :

NJI

Jaar van publicatie :

2020

Type :

Document


Gemeenten kunnen dit document gebruiken om op basis van actuele kennis samen met jongeren, ouders, medeopvoeders en lokale partners mentale steun voor jongeren en jongvolwassenen te organiseren. Daarvoor schetsen we een aantal belangrijke aandachtspunten. Vervolgens beschrijven we wat gemeenten nodig hebben voor activiteiten op de korte termijn. Daarna besteden we aandacht aan de mogelijkheden om op de langere termijn het welzijn en de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen te verbeteren.