Welbevinden van ouders

Auteur :

P. Speetjens, Y. Nilsen en C. Vink

Jaar van publicatie :

2021

Type :

Document

 

Wat weten we over het welbevinden van ouders? Hoe kunnen we ouders steunen en begeleiden in de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen met aandacht voor hun eigen welbevinden? Op basis van literatuuronderzoek, praktijkervaringen en interviews met ouders zijn verschillende aspecten van het welbevinden van ouders ondergebracht in vijf pijlers. Samen geven deze pijlers inzicht in de steun en aandacht die de ontwikkeling van ouderschap vraagt.

De auteurs introduceren vijf pijlers waaruit het welbevinden van ouders is opgebouwd. Deze pijlers zijn gebaseerd op een model van Lauinger.Ze bestaan per stuk weer uit verschillende bouwstenen die zijn onderbouwd met beschikbaar onderzoek, aangevuld met praktijk- en ervaringskennis. Met het model willen de auteurs inzicht geven in de complexiteit van het welbevinden van ouders. Het is dus nadrukkelijk geen afvinklijst of optelsom om welbevinden van ouders te bepalen.
De vijf pijlers van welbevinden van ouders zijn:

  • Gevoelsleven en emoties
  • Vriendschappen en relaties
  • Voldoening uit ouderschapservaringen
  • Perspectief, inzicht en reflectie
  • Persoonlijk welbevinden en ontwikkeling