Welbevinden en preventie van pesten

Auteur :

VLOR

Jaar van publicatie :

2018

Thema :

Gedrag en welzijn

Type :

Document


Korte beschrijving:

Recente cijfers over welbevinden en preventie van pesten blijven verontrustend. Het wordt ook meer en meer duidelijk hoe groot de brede impact van pesten is, ook op lange termijn. En bovendien is de problematiek, in vergelijking met 2015, nog complexer geworden, onder meer doordat cyberpesten in steeds meer diverse vormen opduikt.

Er wordt dus nog te vaak gepest op school en de gevolgen daarvan zijn desastreus.

De Vlor formuleert volgende aanbevelingen aan de overheid en engagementen van het overlegplatform van de Vlor:

 • Nood aan meer systematische bundeling en ontsluiting van beschikbare onderzoeksresultaten.
  • De Vlor vraagt dat de overheid een kennisnetwerk faciliteert dat wetenschappers over de disciplines heen met elkaar verbindt;
  • Het overlegplatform engageert zich om regelmatig een lijst met suggesties voor onderzoek te actualiseren;
  • Het overlegplatform wil ertoe bijdragen dat bevindingen uit onderzoek hun weg vinden naar het onderwijsveld.
 • Nood aan extra ondersteuning voor scholen.
  • Het overlegplatform engageert zich om een richtinggevend kader met bouwstenen voor een antipestbeleid te ontwikkelen als hulpmiddel voor scholen.
 • Versterken van de partners die het beleid rond welbevinden vormgeven op school.
  • De Vlor vraagt om de rollen en taken van de actoren die vormgeven aan het beleid rond welbevinden op school nog verder te verduidelijken. De Vlor vraagt middelen om de professionaliteit van deze actoren te versterken.
 • Systematische aandacht voor welbevinden en preventie van pesten in de lerarenopleiding.
  • Het overlegplatform engageert zich om samen met actoren uit de lerarenopleiding na te denken hoe leraren tijdens hun opleiding best worden voorbereid om te kunnen werken aan welbevinden en preventie van pesten op school.
 • Neutrale bemiddeling als het op school niet lukt.
  • De Vlor vraagt een onafhankelijk, neutraal aanspreekpunt buiten de school dat over de nodige expertise en personeelsomkadering beschikt om te bemiddelen in uitzonderlijke gevallen.

Waar te verkrijgen?

Downloadbaar via de website van