Wat zegt de Wet?

De wet (B.S. 31/12/09) legt duidelijke leeftijdsgrenzen vast voor verkoop en schenken van alcohol aan jongeren. Alcoholhoudende dranken (bier, wijn, ...) mogen niet verkocht, geschonken of aangeboden worden aan jongeren onder de 16 jaar. Voor sterke drank (mixdranken, vodka, ...) ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar. Wanneer iemand alcohol wil kopen, mag men een bewijs vragen dat men ouder is dan 16 of 18 jaar. Naast deze wet is er echter ook de ‘richtlijn voor alcoholgebruik’. Deze stelt op basis van gezondheidseffecten dat je voor 18 jaar beter geen alcohol drinkt, ook al mag het volgens de wet. Vanaf 18 jaar drink je best niet meer dan 10 standaardeenheden per week.

Cannabis invoeren, produceren, bezitten, gebruiken en verkopen is in België voor iedereen illegaal en dus strafbaar, ook na de wetswijziging van juni 2003 (B.S. 02/06/03):

Over minderjarigen (-18 jaar) is de wet heel duidelijk: bezit en gebruik van zowel cannabis als van andere illegale drugs zijn in alle omstandigheden verboden. Wanneer een minderjarige betrapt wordt met drugs, maakt de politie een proces-verbaal op en bezorgt dit aan het parket. Ook de ouders worden op de hoogte gebracht.

Alleen als een meerderjarige een kleine hoeveelheid cannabis voor persoonlijk gebruik (maximum 3 gram of 1 geteelde plant) bezit en als er geen sprake is van openbare overlast of verzwarende omstandigheden (bijvoorbeeld de aanwezigheid van minderjarigen), kan er een zogeheten vereenvoudigd proces-verbaal opgemaakt worden.