Wat werkt bij schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten?

Auteur :

M. de Baat e.a. 

Jaar van publicatie :

2014

Type :

Document

Een leerling spijbelt of verzuimt van school wanneer hij wegblijft van school op momenten dat hij
aanwezig moet zijn. Schoolverzuim is een belangrijke risicofactor voor voortijdig schoolverlaten.
Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie
(diploma havo, vwo of mbo niveau 2). Bij het ontbreken van een startkwalificatie is de kans groter
dat de ex-leerling geen aansluiting vindt op de arbeidsmarkt.
Een gezamenlijk preventieve aanpak van school en ouders verdient de voorkeur in de strijd tegen
schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, boven een geïsoleerde aanpak die zich op één kenmerk
van de jongere of diens leefsituatie richt. Onderzoek en praktijk laten inmiddels overtuigend zien dat
verzuim en voortijdig schoolverlaten vele oorzaken hebben en daarom vragen om een veelzijdige
aanpak.
Voor de totstandkoming van dit document is een literatuuronderzoek uitgevoerd, waarbij zowel
internationale als Nederlandse gegevensbronnen zijn geraadpleegd. Het artikel is gebaseerd op
verschillende (internationale) overzichtsstudies en aangevuld met verschillende buitenlandse en
Nederlandse primaire studies. Dit document maakt onderdeel uit van het themadossier ‘Voortijdig
schoolverlaten en verzuim’ op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.