Wat is online dienstverlening?

Ouders van vandaag staan ​​bekend als frequente gebruikers van internet op zoek naar beide informatie en ondersteuning Het internet is beschikbaar voor veel gezinnen, en in de afgelopen jaren is de toegankelijkheid en de beschikbaarheid toegenomen door het gebruik van tablets, smartphones en wearables. Online dienstverlening is een vorm van dienstverlening waarbij men via internet informatie, advies of ondersteuning krijgt. Online dienstverlening is zeker niet nieuw. Heel wat organisaties zijn al langer actief op het web. Denk maar aan goed uitgebouwde, informatieve websites, hulp via e-mail of (video) chat, organisaties die aanwezig zijn op sociaalnetwerksites en fora of professionals die digitale tools inzetten in hun contacten met gezinnen.

Wanneer ouders een opvoedvraag hebben kunnen zijn gebruik maken van één-op-één communicatie door informatie te zoeken op een professionele website of via e-mail of (video)chat een vraag stellen aan een professional. Echter kan een ouder ook deelnemen aan éé-tot-veel communicatie via (besloten) discussiefora of platformen waarbij andere ouders ook deelnemen, soms gemodereerd door een ervaren ouder of door een professional. Organisaties kunnen een variëteit bieden van begeleide, zelfgeleide en niet-geleide, online en face-to-face ondersteuning, evenals combinaties van deze soorten ondersteuning (blended ondersteuning). Al met al biedt het internet volop kansen ouders te ondersteunen met allerlei vragen en behoeften.

Het terrein van de elektronische ondersteuning is nog volop in ontwikkeling. Professionele ondersteuning op internet wordt beschreven met veel verschillende definties en termen vanuit verschillende domeinen, zoals e-gezondheid, online counseling, cybertherapie, e-hulp, digihulp, e-health, internetondersteuning, digizorg, telezorg, e-therapie, webcoaching, emailtherapie, online therapie.... en professionals uit veel disciplines zijn betrokken bij het bieden van ondersteuning aan ouders.