Wat is een buurtgericht netwerk?

Een buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen creëert binnen een buurt samen met partners en gezinnen een rijke omgeving voor alle kinderen en gezinnen en verenigt en integreert essentiële functies die voor kinderen en gezinnen belangrijk zijn:

 • Ontmoeting en versterken van sociale cohesie
 • Kinderopvang en basisonderwijs;
 • Spel en vrijetijdsbeleving, culturele, sportieve en artistieke ontplooiing voor kinderen en hun gezinnen;
 • (Preventieve) gezinsondersteuning en (preventieve) gezondheidszorg;
 • Plaats voor kinderen en gezinnen in de publieke ruimte;
 • Ondersteuning van de uitoefening van grondrechten (onderwijs, arbeid, huisvesting, gezondheid, bijstand, cultuur…) onthaal en maatschappelijke dienstverlening;
 • Belangenverdediging van kinderen en gezinnen en signaalfunctie naar andere organisaties en bestuursniveaus.

Centraal staat de participatie van kinderen en gezinnen.

Een buurtgericht netwerk fungeert als basisvoorziening die een betekenisvolle rol speelt voor alle kinderen en gezinnen vanuit een rechtenbenadering:

 • Maakt verbinding tussen materiële en immateriële noden van gezinnen.
 • Creëert een omgeving die gericht is op verbreding van de leefwereld van kinderen en ouders en verbinding met de buurt.
 • Profileert zich als ontmoetingsplaats.
 • Is een plaats waar elk gezin met kinderen met elke vraag of nood terecht kan.
 • Sluit aan bij diverse noden en behoeften van alle kinderen en gezinnen in een buurt.

In een buurtgericht netwerk zorgen verschillende actoren elk vanuit hun deskundigheid
(bv. cultuur, sport, (preventieve) gezondheidszorg, gezinsondersteuning, maatschappelijke dienstverlening, kinderopvang, kleuterschool, buurtwerk, …) er samen voor dat alle belangrijke functies voor kinderen en gezinnen opgenomen worden. Lokaal kan de analyse gemaakt worden welke organisaties welke functies opnemen.

De focus ligt in de eerste plaats op gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar, maar kan breder ingevuld worden afhankelijk van de lokale situatie.

cover-Jong-in-de-Buurt.jpg