Warme steden en gemeenten

Door Sarah Peene (Projectcoördinator Warme Steden bij Gezond Leven)

Korte omschrijving

Een goede geestelijke gezondheid in de kindertijd vormt de basis voor gezondheid en welbevinden later in een mensenleven. Een jongere die mentaal in evenwicht is, doet het goed op school en later op de werkvloer, met een sociaal leven dat voldoening schenkt. Helaas staat de geestelijke gezondheid van jongeren onder druk. Uit de recentste Gezondheidsenquête blijkt dat 1 op de 5 jongeren kampt met een psychische problematiek en met emotionele problemen (10% heeft angstproblemen, 15% vertoont tekenen van depressieve gevoelens en 30% meldt slaapproblemen). Door er van jongsaf voor te zorgen dat kinderen goed in hun vel en in hun hoofd zitten, kunnen problemen voorkomen worden. Door hen te begeleiden in hun zoektocht naar een eigen identiteit, door hen te leren benoemen wat ze voelen en die gevoelens te uiten, leren hulp te vragen en die te vinden. Dat is universele preventie, het doel van een Warme Stad of Warme Gemeente.

Doelgroep

Iedereen die op een gecoördineerde manier wil samenwerken (of een samenwerking wil opzetten) om het welbevinden van kinderen en jongeren op lokaal niveau te versterken.

Link met congresthema

Voor Huizen van het Kind biedt het thema veel inspiratie over hoe je een lokaal actieplan kan ontwikkelen om preventief werk te verrichten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

Het gaat om een wetenschappelijk onderbouwd programma, met een universeel toepasbaar stappenplan en tal van in de praktijk uitgeteste acties. Dus bijna kant en klare blauwdrukken om in de eigen gemeente aan de slag te gaan.

Verslag

De titel verwoordt het al zo mooi : WARM voor onze kinderen en jongeren.

Een lokaal actieplan om preventief aan de slag te gaan op het domein geestelijke gezondheid met als doel het welbevinden van onze kinderen en jongeren te versterken. Brandend actueel en hot topic. Het is gestart met 5 pilootgemeenten en ondertussen zijn er een meervoud aan gemeenten mee ingestapt, super.

Het is een kant en klaar pakket waar lokale besturen mee aan de slag kunnen. In de workshop werd de methodiek die uit 7 stappen bestaat heel helder toegelicht en werden er via filmpjes telkens inspirerende en zeer diverse voorbeelden gegeven van hoe je dit in de  praktijk kan brengen.  Sommige lokale besturen focussen op de heel jonge doelgroep en maakten gevoelsplekken en een toverbos, anderen hebben de jonge kinderen in het vizier en organiseren actieve sporten om het ontmoeten te bevorderen en om aan veerkracht te werken.  Leuven en Gent hebben dan weer meer hun focus op de studenten gelegd, zo werd in Gent een app ontwikkeld waardoor studenten mekaar vlotter kunnen leren kennen. Op andere plaatsen kunnen jongeren letterlijk terecht in een eigen plek zoals bijv. de overkopphuizen.

Je kan ook gebruiken maken van “Warme William” die als “mascotte” de acties en intitiatieven heel zichtbaar maakt.

Op de website vind je een uitgebreide inspiratiebox en er zijn plannen om te bekijken of dit gekoppeld kan worden aan de toolbox roadmap Huizen van het Kind, een mooie opportuniteit om in de Huizen “breed” aan de slag te gaan rond  het thema geestelijke gezondheid.

Contact

Naam: Sarah Peene - Vlaams Instituut Gezond Leven vzw
Postadres: Gustave Schildknechtstraat 9 - 1020 Brussel (Laken)
Website: www.gezondleven.be
Mail: Sarah.peene@gezondleven.be
Tel.: 02 422 49 49

Thematafel