Warm, welkom en wederkerig. Naar een goede ouder-schoolsamenwerking

Auteur :

VBJK

Jaar van publicatie :

2018

Thema :

Opvoeding en de omgeving

Type :

Boek


Korte beschrijving:

Het boek is het sluitstuk van het AMIF-project ‘Proeftuinen duurzame kwalitatieve kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid’. Het wil kleuterscholen inspireren – en met hen de kinderbegeleiders, de medewerkers van Huizen
van het Kind, Inloopteams, kinderdagverblijven, pedagogische begeleidingsdiensten,… om in te zetten op een warme overgang van thuis en/of kinderopvang naar het kleuteronderwijs.