Waakzaam zorgen voor tieners

Auteur :

Sven Bussens

Jaar van publicatie :

2018

Thema :

Ondersteuning

Type :

Publicatie


Korte beschrijving:

Jongeren opvoeden, het is geen kinderspel

Ouders doen hun uiterste best om hun kinderen te begeleiden gedurende de soms chaotische puberteit en de verdere ontwikkeling. Daarvoor moeten ze vaak balanceren tussen kansen bieden en grenzen trekken. Dat de relatie tussen ouder en kind daarbij onder spanning komt te staan is een veelvoorkomend gevolg. Hoe kunnen ouders dan de opvoeding geven die ze willen geven en toch de goede relatie met hun tiener behouden? Waakzaam zorgen voor tieners is een uitgebreid handboek voor vormingsreeksen met ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken. De  vormingsreeksen kunnen in groep georganiseerd worden, tegelijkertijd zijn de praktische uitwerkingen en taal ook uitermate geschikt om individuele ondersteuning te bieden aan ouders en opvoedingsverantwoordelijken.

Vanuit het oplossingsgerichte metamodel en Haim Omers opvoedingsconcepten ‘nieuwe autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’, bieden de krachtgerichte ouderbijeenkomsten handvatten voor de dagelijkse opvoeding en de stressvolle situaties die hiermee soms gepaard gaan. Hierbij wordt de focus gelegd op begrenzing vanuit nabijheid en zorg, met voortdurende aandacht voor de positieve relatie tussen opvoeder en jongere.

Aan de slag met het handboek ‘Waakzaam zorgen voor tieners’

Wil je aan de slag met het handboek ‘Waakzaam zorgen voor tieners’, dan kan je bij EXPOO terecht voor de train-de-trainer om met een reeks oudergroepen te werken vanuit het concept Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet binnen de Preventieve Gezinsondersteuning. Het handboek is hier de leidraad in deze training. EXPOO ontwikkelde i.s.m. VCOK en  Sven Bussens (HoGent, Oplossingsgericht Centrum) een methodiek voor professionelen ter ondersteuning van ouders met jongeren. Deze driedaagse is een praktische training om de methodiek te implementeren in de eigen voorziening. De ouderbijeenkomsten zijn opgevat als een vormingsreeks, geen pedagogisch advies of hulpverlening. De nadruk ligt op dagelijks opvoeden, en dus op de grondhouding van waakzame zorg en verbindend gezag. Doelpubliek zijn moeders en vaders met kinderen tussen 12 en 18 jaar. De doelstellingen situeren zich op het verbreden van kennis, ervaringen, attitudes en vaardigheden.

Bekijk het vormingsaanbod van EXPOO.

Waakzaam zorgen voor tieners

Interesse in dit boek?

Dit boek is gratis te ontlenen via de EXPOO-bib. Je staat wel zelf in voor het terugbezorgen van het boek. Lees het volledige Bibliotheekreglement.