Vrijetijdsparticipatie

Auteur :

Ben Verstreyden

Jaar van publicatie :

2018

Thema :

Ondersteuning

Type :

Presentatie


 

 

Wat vinden mensen in armoede belangrijk inzake vrije tijd: 

 • Volwaardig deel willen uitmaken vd samenleving 

 • duidelijkheid vooraf!!! 

 • Inschrijvingen lang op voorhand: problematisch  

 • Actief uitgenodigd worden, je gewenst voelen helpt enorm 

 • Samen - isolement  

 • Betaalbaarheid 

 • Bereikbaarheid (locatie) 

 • Beschikbaarheid (timing) 

 • 2 sporen: interactie tussen mensen met verschillende achtergrond versus sociale steun – gelijkgezinden – peers 

 • Effectief kunnen deelnemen en deel hebben is voor iedereen versterkend 

 • Aanklampend werken – outreachend werken helpt om onzekerheid de baas te kunnen 

 

In de workshop werd nagedacht over wat er nodig is om als organisatie zélf actief een rol op te nemen in een netwerk. De belangrijkste zaken waren: inbreng van alle partners, een boeiend en leerrijke inhoud , een concreet plan, een duidelijke structuur, de win/win en het elkaar leren kennen. Een belangrijk iets was overal de relevantie van een goeie trekker. In een HvhK had men een oplijsting gemaakt van noden die betrokken organisaties zelf zagen. Dingen die zij voor zichzelf wilden aanpakken. Dat werd vertaald naar het gezinsperspectief, en dat werden de eerste zaken waar het HvHK rond ging werken. Dit leek voor een aantal andere HvhK wel een interessante manier van aanpakken.