Vormingen en trainingen

EXPOO organiseert over verschillende thema's vorming- en trainingssessies. Voor dit aanbod werkt EXPOO steeds samen met experten uit het werkveld.

Werken met groepen: Eerste hulp bij emoties van tieners

Tijdens deze tweedaagse training van EXPOO i.s.m. UGent leer je om ouders van jongeren te ondersteunen in het omgaan met emoties vanuit de Zelf-Determinatie Theorie.

Basismodule: Pedagogisch adviseren

Een tweedaagse training die bestaat uit een mix van theorie en praktijk over pedagogisch adviseren aan ouders van kinderen en jongeren.

Data: 
Voorjaar: 9 en 16 mei 2022
Najaar: 12 en 19 september 2022

Online communiceren in opvoedings- en gezinsondersteuning

Wie in de 21e eeuw communiceert, kan ook de digitale kanalen niet meer verwaarlozen. Maar hoe start je als organisatie met een kwaliteitsvolle blended dienstverlening? Hoe kan ik kwaliteitsvol online ouders ondersteunen? Wat zijn de voordelen van online communiceren met ouders? Wat zijn valkuilen? EXPOO stelde samen met Arteveldehogeschool een vormingspakket van 8 modules samen. Het biedt handvaten om een goede afweging te maken over het gebruik van de verschillende soorten online communicatie voor en mét alle gezinnen.

Werken met vrijwiligers in een Huis van het Kind

Veel Huizen van het Kind werken samen met vrijwilligers. Hoe kan je een motiverende vrijwilligersvriendelijke context creëren? Hoe zorg je voor een vlotte samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers? Dit en veel meer vragen komen aan bod tijdens deze driedaagse online training.

Train-the-trainer Draaiboek perinataal groepsaanbod

EXPOO werkt samen met diverse partners uit het werkveld aan een kwaliteitsvol kader rond perinataal groepsaanbod. Daarnaast ontwikkelden we een draaiboek die professionals kunnen gebruiken in het organiseren van perinatale groepsbijeenkomsten. 

Tijdens deze train-the-trainer willen we vroedvrouwen, groepswerkers die aan de slag willen gaan met dit draaiboek, meenemen in de opzet, visie en methodieken van het draaiboek.

Bouwstenen voor lokale regie en samenwerking

Er wordt steeds meer samengewerkt tussen organisaties. Samenwerkingsverbanden als Huizen van het Kind zijn daar sprekende voorbeelden van. Toch verloopt het proces van samenwerken niet altijd even eenvoudig. Tijdens deze tweedaagse verdiepen we ons in wat nodig is om tot succesvol samenwerken te komen.

Werken met groepen: Ervaringsgericht werken

Tijdens deze actieve vorming verdiepen we ons in de kenmerken en werkzame elementen in het werken met maatschappelijk kwetsbare groepen vanuit het ervaringsgerichte.

Werken met groepen: OO10-stress

EXPOO biedt i.s.m. Kwadraat (CAW Antwerpen vzw) een train-de-trainer aan om aan de slag te kunnen met de oudertraing OO10-stress voor ouders van tieners.

Werken met groepen: Waakzaam zorgen voor tieners

Met deze 'Train de Trainer' voor professionelen leer je werken met oudergroepen vanuit het concept Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet binnen de Preventieve Gezinsondersteuning.  Deze driedaagse training is een praktische training om de methodiek te implementeren in de eigen voorziening. Je gaat aan de slag met de publicatie 'Waakzaam zorgen voor tieners'.