Vorming, materialen en methodieken

Om je te ondersteunen bij het vorm geven van je Huis van het Kind, voorziet EXPOO heel wat vormingsmogelijkheden, materialen en methodieken

Bijleren en vorming

Voor de Huizen van het Kind biedt EXPOO heel wat ondersteuningstrajecten en vormingen aan. Hierbij een overzicht van trainingen voor de komende periode:

De methodiekendoos

Om met ouders en kinderen in dialoog te gaan over hoe ze aan het Huis van het Kind kunnen participeren, werd de methodiekendoos ontwikkeld.

Inspiratiepakket 'Samen lokaal verschil maken voor gezinnen, kinderen en jongeren'

Het inspiratiepakket 'Samen lokaal verschil maken voor gezinnen, kinderen en jongeren' wil je gids zijn om lokaal het verschil te maken voor gezinnen, kinderen en jongeren. Geïntegreerd werken als middel om impact te realiseren voor gezinnen, kinderen en jongeren.

Kwaliteitswijzer

De kwaliteitswijzer helpt nadenken bij het samenstellen van aanbod opvoedingsondersteuning in je Huis van het Kind. 
Aan de hand van 9 criteria kan je in dialoog gaan en reflecteren over het aanbod.

De kwaliteitswijzer is een download die je online kunt invullen. Je kan het ook als geheel of per criterium afprinten.

Toolbox Roadmap

toolbox HvhK

Tool - Zicht op lokale noden en behoeften

Deze module ondersteunt samenwerkingsverbanden zoals Huizen van het Kind om lokale behoeften in kaart te brengen en om de bevindingen terug te koppelen naar ouders, burgers, beleidsmedewerkers enz.

Methodieken

Op deze pagina vind je allerlei methodieken die je kunt inzetten bij de uitbouw en coördinatie van je Huis van het Kind

  • Opstartbijeenkomst Huizen van het Kind
  • Je Huis van het Kind opvolgen
  • Samenwerking
  • ...

Andere tools

Op deze pagina vind je allerlei praktische tools: een ontleenbare tentoonstelling, een databank met sprekers voor informatiemomenten, tools om opvoedinformatie te ontsluiten naar jouw gezinnen, een verzameling door EXPOO gemaakte filmpjes, draaiboeken en instrumenten, praktijkbeschrijvingen, ...