VoorZorg

Doelgroep:

Het programma richt zich op vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind. Het gaat om hoog-risico moeders, die vaak alleenstaand zijn, een laag inkomen hebben, weinig opleiding hebben genoten of vrouwen die in hun jeugd mishandeld of verwaarloosd zijn, te kampen hebben met andere problemen en risicofactoren, zoals weinig sociale steun, middelen gebruik, huiselijk geweld etc.

Visie/Achtergrond:

VoorZorg is gebaseerd op het Amerikaanse programma ‘Nurse Family Partnership’ (NFP), ontwikkeld door David Olds.

Doelstellingen:

De belangrijkste doelstellingen van VoorZorg zijn:

  • Primaire preventie van kindermishandeling en ernstige ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen
  • Verbetering van het zwangerschaps- en geboorteproces voor moeder en kind;
  • Verbetering van de gezondheid en ontwikkeling van het kind;
  • Verbetering van de persoonlijke ontwikkeling van de moeder en haar mogelijkheden voor opleiding en werk, zodat zij meer kan betekenen voor haar kind.

Werking:

VoorZorg is een vrijwillig preventief programma bestaande uit een intensief schema van huisbezoeken door een hiertoe opgeleide VoorZorg-verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg, tijdens de zwangerschap en de eerste twee levensjaren. Jonge vrouwen in een hoog risico situatie krijgen ondersteuning bij de verzorging en opvoeding van hun kind, gericht op het bevorderen van de gezondheid en het vergroten van de ontwikkelingskansen van de moeders en kinderen.

Het programma bestaat uit 40-60 huisbezoeken waarin een relatie van vertrouwen wordt opgebouwd en samen gewerkt wordt aan de veiligheid van moeder en kind, het versterken van moederschapsfuncties, opvoedvaardigheden en de ontwikkeling van het kind.

VoorZorg wordt afgestemd op het aanbod van bestaande voorzieningen.

Er wordt gewerkt aan gestructureerde gedragsverandering. De VoorZorg-verpleegkundige ondersteunt de moeder bij het maken en behalen van realistische doelen. Daarbij beantwoordt de verpleegkundige de vragen die leven bij de moeder en betrekt zij haar sociale netwerk bij het programma.

Contactgegevens

Marieke Timmermans – Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

mtimmermans@ncj.nl