Voortdurende ontwikkeling van professionele en vrijwillige medewerkers

Complementair aan de competenties voor specifieke opdrachten stimuleert het netwerk de ontwikkeling van competenties die noodzakelijk zijn als partner in een netwerk. Het gaat onder meer om samenwerken en overleggen, leren in groep, reflecteren, intervisie, groepsactiviteiten…

Gehanteerde praktijk en voorbeelden:

  • Een lokaal netwerk dat proportioneel universeel werkt beschikt over hefbomen voor individueel, groeps-, wijk- en community gericht werken.
    • Er is vorming opgesteld voor vroedvrouwen samen met de Artevelde Hogeschool. Bedoeling is dat vroedvrouwen voor de bevalling al contact hebben met gezinnen, en dan wel zaak dat ze goed kunnen toeleiden als ze in aanraking komen met gezinnen die in een zeer kwetsbare situatie leven. Maar die vroedvrouwen moeten er ook wel in opgeleid worden om dat te kunnen. Zij moeten heel snel weten: ik zit hier in deze wijk, ik kan terecht bij ocwm voor papieren, …

  • Een lokaal netwerk dat proportioneel universeel werkt heeft een uitgebouwd vrijwilligersbeleid.