Voorstelling Spelotheek vzw Jong Gent

Spelotheken maken deel uit van vzw. Jong. In 2015 was er een samensmelting van private en publieke vzw's. Ze hebben als gemeenschappelijke doelstelling "de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie en participatie van kinderen en jongeren te bevorderen".

Spelotheken vzw Jong

Doelgroep:

De spelotheken richten zich naar alle kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders, met bijzonder aandacht voor kinderen die opgroeien in kwetsbare situaties.

Doelstelling:

Via uitleen van spelmateriaal kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling met betrokkenheid van de ouders/opvoeders.

Werking:

In Gent zijn er 7 buurtspelotheken ingericht: Rabot, Brugse Poort, Muide, Ledeberg, Dampoort, Nieuw-Gent, Sluizeken-Tolhuis-Ham.

Naast het uitlenen van spelmateriaal, het aanbieden van informatie en begeleiding zet de spelotheek ook in op onthaal en ontmoeting. Via onthaal en ontmoeting willen ze ouders en opvoeders dichter bij elkaar brengen. Een spelotheek is een ideale ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen. Het is een laagdrempelig aanbod, in een informele sfeer. Een plaats waar kinderen zich goed voelen, is de plek waar ouders kunnen samenkomen, en elkaar versterken.

Om ontmoeting te faciliteren maken ze bijvoorbeeld gebruik van kleine stoeltjes aan de koffietafel, dit bevordert de communicatie tussen ouder/begeleider en kind. Kinderen en ouders/opvoeders kunnen enige tijd vertoeven in de spelotheek en speelgoed uittesten. Daarnaast organiseert de spelotheek ook uitstappen.

Om spelmateriaal te kunnen ontlenen dienen leden lidgeld te betalen. Kinderen en jongeren worden geregistreerd. De spelotheek vindt het belangrijk dat ouders aanwezig zijn tot de leeftijd van 8 jaar. De verantwoordelijkheid tijdens het bezoek aan de spelotheek ligt bij de ouders.

Het bereik van ouders en kinderen is zeer divers en afhankelijk van de buurt en de locatie.  Sommige ouders komen enkel langs voor de uitleen, andere blijven graag 'hangen' en genieten van de spel- en ontmoetingskansen. De mogelijkheden van de ruimte spelen hier ook een rol, bv. ruimte voor tafel en stoelen, zichtbaarheid in de straat,...

 

Contactgegevens

Vzw Jong - Antwerpsesteenweg 195  - 9040 Sint-Amandsberg

09/268.29.50 - www.vzwjong.be - info@vzwjong.be