Voorstelling Spel- en Ontmoetingsruimte Speelhuis Huppel - Sint Niklaas

Spel- en ontmoetingsruimte Speelhuis Huppel situeert zich binnen het Huis van het Kind Sint-Niklaas, en is gegroeid vanuit een samenwerking tussen regioteam Kind en Gezin Sint-Niklaas, De keerkring vzw, Kind&Preventie, vzw. Thuishulp. Zij vormen nu de 'denktank' voor Speelhuis Huppel.

Doelgroep:

Voor alle kinderen tot en met 4 jaar die door een ouder, grootouder of opvoedingsverantwoordelijke worden vergezeld.

Inspirerende voorbeelden en visies:

  • Maison vertes van Françoise Dolto
  • Spazio insieme - Italië
  • Reggio Emilia pedagogiek
  • Systeemtheoretisch referentiekader

Werking:

Speelhuis Huppel biedt 3 vormen van spel en ontmoeting aan:

Vrije spel- en ontmoetingsmomenten: Ouders zijn welkom wanneer ze dit wensen tijdens de openinguren. Je blijft zolang je wenst. Er is steeds een onthaalmedewerker aanwezig.

Gestructureerde activiteiten: In Speelhuis Huppel worden interactieve doesessies georganiseerd voor (groot)ouders en (klein)kinderen. Dit is een geleide activiteit die begeleidt wordt door een externe partner. Inschrijven is noodzakelijk.

Samenwerkingsverbanden met Speelhuis Huppel: bv. Huppel leest in samenwerking met dienst Samenleving Sint-Niklaas, samenwerking met Zwangerschapscentrum De Kiem

Tijdens deze ontmoetingsmomenten is er steeds een professional aanwezig samen met vrijwilligers.

Speelhuis Huppel maakt gebruik van een flexibele ruimte in het Huis van het Kind. Dit wil zeggen dat al het materiaal telkens wordt opgezet en afgebroken.

Bereik:

Tijdens de vrije spel- en ontmoetingsmomenten worden voornamelijk ouders van allochtone origine bereikt.

De gestructureerde activiteiten worden bijgewoond door een zeer divers publiek, zowel door ouders als door grootouders.

De samenwerking met het Zwangerschapscentrum De Kiem is gericht op maatschappelijk kwetsbare zwangere vrouwen. Het laatste groepsgesprek wordt in de ontmoetingsruimte georganiseerd om deze mama's kennis te laten maken met ontmoeting en de drempel te verlagen.

 

Contactgegevens

Speelhuis Huppel (An Callewaert)

Huis van het Kind Sint-Niklaas, Kazernestraat 35, 9100 Sint-Niklaas

03 760 47 90 - speelhuis.huppel@sint-niklaas.be

www.sint-niklaas.be/speelhuis-huppel

“Ontmoeten is verrassend, inspirerend, verrijkend”
Speelhuis Huppel
Speelhuis Huppel Sint-Niklaas
Speelhuis Huppel 3 Sint-Niklaas
Speelhuis Huppel 2 Sint-Niklaas
Sint-Niklaas Speelhuis Huppel