Voorstelling Peuterspeelpunt - Turnhout

Doelgroep:

Voor kinderen tussen 0 en 3 jaar en hun begeleider.

Doelstellingen:

Het Peuter Speelpunt is een ontdekking- en ontmoetingsruimte voor kinderen en hun ouder

  • Opzetten van een sociaal netwerk voor ouders en kinderen.
  • Extra stimuli voor kinderen: speelkansen, taalstimulansen, gewenning en stimulering van het jonge kind van 0 tot 3 jaar in een andere maar toch veilige omgeving in de nabijheid van een vertrouwenspersoon.
  • Bevorderen van de toeleiding naar scholen en verbeteren van de ontwikkelingskansen voor kinderen. In het Peuter Speelpunt moet door het spelen met en door de kinderen duidelijk worden voor de ouders dat spelen en op tijd doorstromen naar school heel belangrijk is.
  • Opvoedingsondersteuning en levensvragen: het Peuter Speelpunt biedt kansen om vragen te stellen aan een onthaalmedewerker of aan andere ouders.

Werking:

De Peuter Speelpunten vinden plaats op 8 locaties, hierdoor kan dit aangeboden worden in de vertrouwde omgeving van de ouders. Wekelijks worden de Peuter Speelpunten weer opgebouwd. (pop-up)

Naast de Peuter Speelpunten worden ook Peuter Sportpunten aangeboden, een sportief aanbod voor de allerkleinsten met een begeleider. Tijdens deze Peuter Sportpunten worden vaders goed bereikt.

Contactgegevens

Stad Turnhout - Gelijke Kansen: Speelotheek & Peuterspeelpunt Turnhout

Campus Blairon 200 - 2300 Turnhout

014 40 96 33 of 0478 94 03 14 - peuterspeelpunt@turnhout.be

"Ontmoeten is ontdekken is vernieuwend is leren"
peuterspeelpunt.JPG
peuterspeelpunt 2.JPG
peuter speelpunt.JPG
sportpunt.JPG