Voorleessessie Ingrid De Jonghe: 'Verlies ze niet!' Een pleidooi om anders om te gaan met jongeren

Door Ingrid De Jonghe – juriste, criminologe, orthopedagoge, psychologe en psychotherapeute. Ze is initiatiefneemster van TEJO vzw (2010).

Korte omschrijving

Het gaat niet goed met onze jongeren. Meer en meer jongeren hebben depressieve gedachten. Ingrid De Jonghe ervaart deze en nog vele andere problematieken dagelijks bij TEJO (Therapeuten voor jongeren), een vrijwilligersorganisatie waar jongeren tussen 10 en 20 jaar kortdurend, gratis en anoniem therapie krijgen en waarvan er ondertussen 14 huizen zijn in Vlaanderen. Zij is de oprichtster en stuwende kracht van deze mooie organisatie.

Doelgroep

Voor wie werkt met jongeren vanaf 10 jaar tot 20 jaar.

Link met congresthema

TEJO biedt in Vlaanderen therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, quasi onmiddellijk, anoniem en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Alle jongeren zijn welkom ongeacht cultuur, taal, religie, huidskleur, geaardheid. Toch wil TEJO er in de eerste plaats zijn voor de sociaal meest kwetsbare jongeren, voor jongeren die zonder TEJO om diverse redenen geen toegang krijgen tot therapeutische hulp, voor wie een privétherapeut onbetaalbaar is.  TEJO wil er ook zijn voor die jongeren die anoniem bij ons willen terechtkunnen, omwille van een moeilijke of onveilige thuissituatie, jongeren waarvan de ouders niet mogen weten dat ze bij ons in therapie komen. Bij TEJO hebben jongeren geen toestemming nodig van de ouders.

TEJO zet met haar hulpverlening hoog in aan de voordeur met zeer kwalitatieve therapeuten zodat de problematieken snel en efficiënt worden aangepakt en niet verder escaleren. We werken met elementen uit de Kort Oplossingsgerichte Therapie maar elke therapeut mag werken vanuit zijn eigen therapeutisch denkkader. En we merken dat het werkt. Jongeren zijn gemiddeld 6 sessies bij TEJO.

Daarnaast streeft TEJO ook naar een attitudeverandering in de omgang met jongeren met meer ruimte en positieve aandacht voor hen zodat ze zich kunnen ontplooien tot gezonde volwassenen. We kunnen met zijn allen iets doen voor onze jongeren, ook zonder dat we hulpverlener zijn. Ingrid De Jonghe roept hiermee op tot effectief altruïsme, een oplossing die binnen ieders handbereik ligt.

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

TEJO en haar vrijwilligers maken met deze innovatieve hulpverlening noodzakelijke veranderingen zichtbaar,  betonen hiermee een gebaar van medemenselijkheid, van empathie en liefde, van effectief altruïsme want jongeren hebben recht op een onbezorgde jeugd zodat ze in volle vertrouwen hun eigen toekomst kunnen uitbouwen. Er  wordt gehandeld in goede verbinding en verstandhouding met de andere spelers op het werkveld. Ingrid De Jonghe en haar TEJO-vrijwilligers willen de wereld beter maken en alle mensen positief doen bewegen!

Contact

Naam: TEJO Vlaanderen vzw
Postadres: Bredestraat 2, 2000 antwerpen
Mail: Info.vlaanderen@tejo.be

Verslag

Ingrid vertelt

Ingrid creëert een sfeer van energie, sereniteit en voelbare aandacht. Met oprechte bevlogenheid neemt ze de luisteraars mee in een verhaal van persoonlijk engagement, geloof in de kracht van jongeren, in de meerwaarde van cocreatie en in de eenvoud van het oprecht luisteren.

Ze vertrekt hierbij vanuit haar persoonlijke missie in het leven om de ‘waarom’ toe te lichten. Kort samengevat: ‘sluit je ogen niet voor leed of onrecht, laat je niet tegenhouden door beperkende kaders, wezenlijke verandering is mogelijk’.

Het verhaal vertelt over 10 jaar Tejo: de uitgangspunten, de ontstaansgeschiedenis, de visie, het concrete aanbod, de plannen voor de toekomst.

Tejo staat vandaag voor 3 functies:

 • Gratis, anonieme, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 21 jaar (of in de praktijk: tussen 8 en 24 jaar).
 • Pioniersfunctie: ontwikkelen van innovatief aanbod dat aansluit bij de noden van jongeren
 • Signaalfunctie: bewustwording van het belang van openheid en positieve aandacht in de omgang met jongeren stimuleren

Ingrid gebruikt krachtige taal

 • Ik ga ervoor.
 • Ik ga voluit.
 • Ik kan dit niet alleen.

Ingrid leest voor

Op het einde van de sessie leest ze nog kort een aantal fragmenten voor uit haar recente publicatie ‘Verlies ze niet.’

Andere publicaties in het kader van Tejo:

 • Toveren met jongeren in woelige tijden.
 • Stripverhalen met als thema’s pesten en agressie, ziek zijn (verspreid binnen onderwijs)

Ingrid maakt het klein

Iedereen kan iets doen

Vragen/ reacties vanuit het publiek

 • Vanuit Huizen van het Kind: kunnen we samenwerken?
 • Hoe kunnen we deze attitude al stimuleren van in de kleuterklas?
 • Vertel eens wat meer over de signaalfunctie.
 • Ik wil graag meewerken.
 • Ik herken het belang van rust installeren.

Voorleessessie

Ingrid De Jonghe
Cover Verlies ze niet
Tejo