Voorkom onderwijsachterstand: investeer in vve

Auteur:

Drs. M. Sint

Jaar van publicatie :

2017

Thema :

Opvoeding en omgeving

Type :

Document


Korte beschrijving:

Investeer in voor- en vroegschoolse educatie (vve) en primair onderwijs om onderwijsachterstand bij een kind met een lagere sociaal-economische status te voorkomen. Dat is een van de adviezen uit het rapport 'Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug' van het ministerie van Financiën.

Volgens het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid (IBO) is het lastig om uitspraken te doen over de effectiviteit van het onderwijsachterstandenbeleid. Het beleid is versnipperd en niet alle gemeenten en scholen werken op dezelfde manier. Het kan voorkomen dat een kind bij de voorschoolse opvang wel in aanmerking komt voor ondersteuning en op de basisschool niet. Het beschikbare geld is daarbij niet evenredig verdeeld over de voorschool, primair en voortgezet onderwijs. Ook is het budget om onderwijsachterstanden aan te pakken de afgelopen vijf jaar afgenomen.

Een van de adviezen van het IBO is om meer te investeren in de voorschoolse opvang en het primair onderwijs. Daarbij moet de leerling ondersteuning kunnen krijgen tot zijn 18de: van vve tot en met de middelbare school. Ook moet geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de professionals die betrokken zijn bij het beleid om de achterstand terug te dringen of te voorkomen.

Reageer op dit artikel

4 + 0 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.