Vooraankondiging pioniers doorgaande lijn

  • 17 juni 2021

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en buitenschoolse activiteit. Kinderen, hun ouders en omgeving hebben baat bij zo veel mogelijk continuïteit. Daarom roepen we kinderopvang, de kleuterschool en de naschoolse opvang al jaren op om meer af te stemmen en samen te werken. Maar hoe zou het zijn als ze echt naadloos in elkaar zouden overgaan? Het Agentschap Opgroeien, het Departement Onderwijs, het Agentschap Onderwijsdiensten (AgoDi) en de ministers Beke en Weyts willen een aantal pioniers de kans geven om in praktijk te leren en te onderzoeken hoe we dit kunnen doen. Ben jij bereid om samen met lokale partners een geïntegreerd aanbod opvang/onderwijs op te zetten? Lees alvast de vooraankondiging en het persbericht

Deze informatie is onder voorbehoud en kan nog wijzigen. Bij definitieve goedkeuring, informeren we zo snel mogelijk over de voorwaarden, de procedure en het beslissingskader.