Voldoende tijd voor samenwerkingsproces

Het netwerk investeert tijd in het proces om vertrouwen binnen netwerk te laten groeien en engagement om geïntegreerd samen te werken mogelijk te maken. Het netwerk installeert mogelijkheden om dialoog tussen de verschillende stakeholders (partnerorganisaties, praktijkwerkers, gezinnen, wijkvertegenwoordigers, …)  te realiseren.

Gehanteerde praktijken en voorbeelden:

  • Een lokaal netwerk dat proportioneel universeel werkt zoekt naar efficiënte overlegvormen.
  • Een lokaal netwerk dat proportioneel universeel werkt installeert multidisciplinair overleg.
  • Een lokaal netwerk dat proportioneel universeel werkt schept ruimte voor informele ontmoeting tussen werkers onderling.
    • We organiseerden een fietstoer voor de netwerkpartners langs de verschillende partnerorganisaties van het netwerk. Voor een aantal deelnemers was het een eerste ontmoeting met sommige partners. Dit stelde niet alleen hun idee bij over wat ze deden, het enthousiasmeerde ook en gaf een blik op de mogelijkheden binnen het netwerk.
    • We organiseren een jaarlijks feestje, dan kan je elkaar ontmoeten en praten. Dat schept een band. Het is ook het moment waarop werkers elkaar kunnen zien. Vaak loopt overleg immers tussen de verantwoordelijken van diensten.