Voldoende en gerichte inzet van financiële middelen

Het netwerk beschikt over voldoende financiële middelen om tegemoet te komen aan lokale noden. Het denkt na op welke manier de beschikbare middelen binnen gezamenlijke activiteiten worden ingezet om als netwerk kwaliteitsvol te kunnen functioneren.

Gehanteerde praktijken en voorbeelden:

  • Een lokaal netwerk dat proportioneel universeel werkt gaat dilemma’s niet uit de weg en maakt  gedurfde keuzes.
    • Op een bepaald ogenblik hadden we een budget ter beschikking om in te spelen op het feit dat kinderen zonder eten op school kwamen. Verschillende pistes kwamen op tafel. Na debat werd besloten om voor 350 kinderen te voorzien in 4 warme maaltijden per week. Binnenkort gaan we evalueren. Ik kan nog niet zeggen of we die keuze gaan aanhouden.

    • Bij de KOALA-oproep onderzochten we welke buurten gebaat zouden zijn met een dergelijke werking. Daarbij kwamen meer dan twee buurten naar voor – meer dus dan het aantal aanvragen dat we konden indienen. Een keuze drong zich op en dat zorgde toch voor heel wat discussie.

  • Een lokaal netwerk dat proportioneel universeel werkt schept ruimte voor initiatief om op veranderende noden in te kunnen spelen. Het kan hierop ook worden aangesproken.

    • Als in de wijk veel mensen uit Bulgarije komen, die vanuit Europese bepalingen  minder rechten hebben, dan zal je andere dingen nodig hebben. Dus je zal wel moeten blijven monitoren wie die mensen zijn, wat de problematiek is en wat er dient te gebeuren.