Voetbal in de Stad: Buffalo League

“Ik vind KAA Gent leuk en goed, ik ben blij om er deel van uit te maken. Het is leuk om samen te koken, te sporten,… We spelen samen en leren er eerlijk te zijn. We zijn allemaal vrienden.”

(Doae, 11 jaar en deelneemster Buffalo League)

Doel van het project

  • kinderen en jongeren op weg zeten naar een duurzame vrijetijdsbesteding
  • buurtbewoners (jong/oud) met elkaar verbinden
  • ziektepreventie en gezondheidspromotie
  • versterken van sociale/persoonlijke vaardigheden deelnemers (kinderen/jongeren/volwassenen)
  • versterken van het vrijetijdsaanbod in de wijk

Doelgroep

Kinderen van 4 tot en met 14 jaar, jongens en meisjes (streven naar 50/50 verhouding) en ouders/omgeving van de deelnemende kinderen. Via buurtgerichte acties proberen we ook buurtbewoners, die geen affiniteit hebben met de deelnemers te betrekken en zo gemeenschappen te verbinden.

Korte beschrijving:

De Buffalo League is een project waarbij we kinderen, jongeren en volwassenen wekelijks bij elkaar brengen rond KAA Gent. Elke woensdagmiddag worden sportieve, buurtgerichte en creatieve initiatieven op een laagdrempelige manier georganiseerd. Inclusie staat centraal. De kinderen/jongeren worden onderverdeeld volgens leeftijd en worden toegeleid door partnerorganisaties in de wijk. Met de Buffalo League willen we het vrijetijdsaanbod in de wijk versterken door deelnemers op te leiden om zelf een rol op te nemen binnen de werking. Op termijn wordt de Buffalo League een project voor en van de wijk. We gebruiken hierbij de wervende kracht van KAA Gent om te versterken en te verbinden; iedereen anders, allemaal Buffalo!

Hoe werk je aan sociale cohesie?

Kinderen en jongeren vanuit verschillende gemeenschappen bij elkaar brengen op wekelijkse basis. Ouders en jongeren betrekken bij de organisatie van de werking, om op termijn de werking over te kunnen dragen aan hen. Buurtbewoners betrekken bij het project via buurtgerichte acties, georganiseerd door de deelnemers van het project. Positieve identiteitsvorming door deelname aan het project; als lid van team, als onderdeel van Buffalo League Nieuw Gent, als Buffalo, als bewoner van de wijk Nieuw Gent.

Contactgegevens

Wim Beelaert, coördinator Voetbal in de stad

Pierre Van der Veken, stafmedewerker Voetbal in de stad

contact@voetbalindestad.be

http://www.kaagent.be/nl/community

Presentatie

Bekijk XL-interview Voetbal in de Stad

Betrokken organisatie

voetbal logo

Een beeld zegt meer dan woorden...

voetbal
voetbal
voetbal