Vitamines van groei. Over de motiverende rol van ouders in de opvoeding

Auteur :

M. Van Steenkiste, B. Soenens

Jaar van publicatie :

2013

Thema :

Ontwikkeling van kinderen en jongeren

Type :

Boek


Korte beschrijving:

De ontwikkeling van kinderen en jongeren staat in onze snel evoluerende maatschappij onder hoogspanning. Het aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden is dan wel enorm groot, het is voor kinderen niet evident om een stevig intern kompas uit te bouwen dat hun persoonlijke interesses en overtuigingen weerspiegelt. Ook ouders worden op de proef gesteld om grenzen te stellen over wat kan en niet kan. 
 
In het boek Vitamines van groei: Over de motiverende rol van ouders in de opvoeding wordt, op basis van de Zelf-Determinatie Theorie, betoogd dat de psychologische behoeftes aan autonomie, competentie, en verbondenheid de cruciale vitamines zijn van groei. Door in deze vitamines te voorzien stimuleren ouders, leerkrachten en hulpverleners de ontwikkeling, terwijl het beknotten van deze behoeftes hun groei vertraagt of zelfs verzet en psychopathologie in de hand werkt.

Het boek brengt een kritisch overzicht van thema's zoals autonomie en moreel functioneren, verzet en weerstand, en identiteitsontwikkeling. Verder komt de rol van verschillen in genetisch potentieel en genetische kwetsbaarheden in de ontwikkeling van jongeren aan bod. Het boek sluit af met een uitgebreid hoofdstuk rond de wijze waarop ouders een motiverende rol kunnen opnemen. Het boek presenteert rond elk van deze thema's hedendaags wetenschappelijk onderzoek ter zake, waarbij de link wordt gelegd met klassieke ontwikkelingspsychologische auteurs en theorieën. Hoewel het in de eerste plaats een studieboek betreft, dat als cursusmateriaal geldt voor de studenten in de tweede bachelor psychologie, beoogt het boek ook een naslagwerk te zijn voor ieder die bekommerd is om het stimuleren van de groei van kinderen en jongeren. Het kan dan ook een bron van inspiratie vormen voor ouders, leerkrachten, en hulpverleners. 

Reageer op dit artikel

6 + 3 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.
Vitamines

Dit boek is gratis te ontlenen via de EXPOO-bib. Je staat wel zelf in voor het terugbezorgen van het boek. Lees het volledige bibliotheekreglement.