Visietekst dept Cultuur, VVSG en Opgroeien over kunst en cultuur voor 0 tot 4-jarigen

Gezamenlijke visietekst van de genoemde organisaties, die ook ingaat op concrete doelstellingen en acties.

Auteur :

Dept Cultuur, Jeugd en Media, de VVSG en het Agentschap Opgroeien

Jaar van publicatie :

2020

Thema :

Cultuureducatie en -participatie voor de 0 tot 4 jarigen

Type :

Brochure


De visietekst van het department Cultuur, Jeugd en Media, de VVSG en het Agentschap Opgroeien over kunst en cultuur bij de 0 tot 4- jarigen. De tekst gaat in op waarom dit voor deze doelgroep een belangrijk thema is en welke doelstellingen en acties de betrokken organisaties op dit terrein hebben en willen ontwikkelen.