Visienota NAFT

Auteur :

Aanbieders NAFT

Jaar van publicatie :

2022

Type :

Document


Naadloze flexibele trajecten (NAFT) bieden preventieve en/of remediërende ondersteuning aan leerlingen bij wie schooluitval dreigt en die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben, en aan de onderwijsinstellingen uit het secundair onderwijs waar deze leerlingen naar school gaan. In deze trajecten worden individuele leerlingen, leerlingengroepen, individuele leerkrachten, schoolteams en/of scholen begeleid. Deze trajecten zijn vraaggestuurd en worden op maat ingevuld. Ze worden aangeboden door organisaties die hiervoor erkend zijn door de Vlaamse overheid. NAFT is dus een vorm van schoolexterne ondersteuning, aanvullend op de interne leerlingenbegeleiding.

Deze nota beschrijft een gedeelde visie op NAFT. Deze visie is gestoeld op de ervaring en expertise van de aanbieders die erkend worden door de Vlaamse Overheid. Centraal binnen deze visie staat het waarborgen van het recht op leren van elke leerling. Op het snijvlak van onderwijs en welzijn heeft NAFT immers een unieke plaats en rol om leerlingen en scholen te ondersteunen hierin.