Villa boempatat vzw Gent

Korte omschrijving van de organisatie

Villa boempatat vzw maakt plezier, creëert leer- en werkkansen en organiseert kinderopvang in de Brugse Poort in Gent. In deze kwetsbare buurt hebben we twee opvanglocaties van telkens 12 IKT plaatsen.

Betekenis van het traject KKGK

Tijdens het traject “Kleine kinderen, grote kansen” hebben we concreet nagedacht over welke impact we als organisatie willen realiseren. We bouwden verder op onze missie, waarden en visie en bepaalden twee doelen: een open thuis creëren en werk maken van sociale steun en cohesie. We bestaan nog niet zo lang en proberen dus veel te leren van organisaties die al langer bezig zijn. Collega’s leren kennen die met dezelfde doelen bezig zijn, betekende voor ons een grote meerwaarde en hun ervaringen inspireerden onze veranderingstheorie. Daarnaast is  Villa boempatat vzw een eerder kleine organisatie in volle groei. De uitdaging voor ons is slimme oplossingen zoeken om via beperkte ingrepen zo groot mogelijke effecten te bekomen. In het ontwikkelen van onze veranderingstheorie zagen we dat het zinvol zou zijn om de evaluatie van de impact te verbinden aan de tevredenheidsgesprekken die we met ouders voeren. Daarom maakten we een update van de gesprekkencyclus die zowel peilt naar de tevredenheid van de ouders als de impact van onze veranderingstheorie. We slaan graag twee vliegen in één klap en hopen dat het werkt.

Villa boempatat recht.PNG

Waar meer informatie te verkrijgen?

Website villaboempatat.be

Contactpersoon: Mieke Coulembier

Mieke Coulembier Mieke@villaboempatat.be