Verslag intervisie

Op 25 september en 2 oktober 2020 organiseerde EXPOO online intervisies over ouders en kinderen verbinden in coronatijden. Op deze pagina vind je een greep uit de ingebrachte cases door de deelnemers met suggesties voor aanpak van collega's.

In het najaar werkt EXPOO verder aan een inspirerend ondersteuningsaanbod rond spel en ontmoeting en sociale cohesie.
Om een beeld te krijgen op de diverse aspecten van kwaliteitsvol aanbod ontmoeting willen we vragen dit kort vragenlijstje in te vullen. Het is tegelijk een instrumentje om even bij je werking stil te staan.

Hoe organiseer je een doe-namiddag?

Infosessies, babymassage, beweegnamiddagen en kook- en knutselnamiddagen worden georganiseerd. Echter alles wat de werking gezellig maakt zoals samen rond de tafel, gezellig kletsen met koffie of thee, spontaan kunnen deelnemen…kan niet meer. Het is nu in gezinsbubbels, er mag geen koffie of thee meer geschonken worden, gezinnen moeten vooraf hun deelname bevestigen, knutselen is moeilijk, activiteiten met voeding niet mogelijk, bewegingen wordt moeilijk en het echte sociale contact of uitwisselen tussen de gezinnen onderling is bijna onmogelijk. 

Hoe veilig online ontmoeten?

We zijn op zoek naar een goede digitale tool, die de privacy van ouders en kinderen respecteert en die kan zorgen voor verbinding tussen ouders, kinderen en begeleiders. Er wordt soms gewerkt met Whatsapp, maar heeft nadelen. Zo kan het bijvoorbeeld onveilig aanvoelen voor ouders omdat ze bij onenigheid wel elkaars telefoonnummer zien. 

 

Gezinnen hebben nood aan sociaal contact

We merken een enorme nood aan sociaal contact, aan de mogelijkheid om samen te komen. We zetten ook veel in op individuele gesprekken/ondersteuning. Een aantal ouders kennen mekaar, maar een aantal andere ouders kennen mekaar helemaal niet. Het is moeilijk om beide te combineren (individuele ondersteuning en groepsmomenten). Het is ook niet altijd mogelijk om meerdere momenten per week te organiseren.  

 

Hoe informele ontmoetingen faciliteren?

Hoe maak je werk van informele ontmoetingsmoment? bvb na een infoavond dat mensen nog even blijven hangen, een koffie drinken, met elkaar verbinden. 

 

Hoe vrijwilligers betrekken?

Er wordt veel met vrijwilligers gewerkt, vaak 65+ers die bij de risicogroep in tijden van corona behoren. Daarom wordt nu een nieuwe groep vrijwilligers aangesproken, namelijk studenten.  Echter die groep van vrijwilligers die wel komt, voelt zich niet nuttig genoeg omdat er weinig gezinnen komen. Ze gaan op zoek naar andere plekken waar ze zich naar hun eigen gevoel nuttiger kunnen maken. Geen vrijwilligers betekent ddat er betalende krachten moeten worden ingezet.

Vaak bemant de vrijwilliger de werking alleen. Er komt wel altijd een vaste medewerker even langs om een babbeltje te doen. Soms neemt een vrijwilliger zowel onthaal als ontmoeting op, waardoor er niet continue een vrijwilliger in de buurt van de gezinnen is.

Hoe werken aan een visie op ontmoeten?

Steeds vaker doen partners, andere organisaties of scholen beroep op een Huis van het Kind of ontmoetingsplaats om ontmoeten te faciliteren op verplaatsing. Dit kan zijn na een infomoment op school, activiteiten van de jeugddienst, op buurtfeesten, kermissen…echter zijn de medewerkers geen straathoekwerkers en voelt deze manier van werken niet aangenaam. Bovendien is niet het hele team sterk genoeg in het creëren van ontmoeten. Hoe vergroten we de vaardigheden van zowel eigen medewerkers als deze van partnerorganisaties? Er is ook geen kader of visie op ontmoeten. De pijler ontmoeten zit op activiteitenniveau maar niet in het DNA van de werking.

Contactgegevens en laagdrempeligheid

In tijden van corona is het wenselijk en logisch om gegevens op te vragen.  Zo worden nu contactgegevens genoteerd bij een eerste contact. Maar dat maakt ook dat wordt voorbij gegaan aan het concept laagdrempelige ontmoeting.  Is echt een spanningsveld. Hoe gaan anderen hiermee om? 

Hoe corona-regels respecteren?

Ouders komen ook naar de ontmoeting om het virus te vergeten. Het is best wel gezellig, maar soms net iets te gezellig (elkaars kinderen kussen/troosten; mondmaskers even naar beneden en praten/ taart en cake… de handelingen die spontaan gebeuren dienen we nu ‘nee’ op te zeggen) Mensen weten het, maar handelen er niet altijd naar – net vanuit dat spontane van vroeger (voelen zicht thuis) 

 

Hoe ouders weer bereiken?

Mensen komen anoniem binnen tijdens de spel- en ontmoetingsmomenten, wanneer ze er zelf zin hebben en ze blijven zo lang ze willen. Zeer laagdrempelig en niet probleemgericht. Heropstart maakt het moeilijk om mensen opnieuw te bereiken want er zijn geen contactgegevens beschikbaar. Er is ook veel angst bij ouders. De vraag is dus hoe we ouders kunnen bereiken en het aanbod bekend maken. Hoe gaan we om met de angst om terug naar de ontmoetingsmomenten te komen?

 

Hoe zorgeloze momenten realiseren?

Hoe kunnen we ook op afstand - als ze niet fysiek naar de locatie kunnen komen - ruimte blijven creëren voor ouders en kinderen om samen te spelen, om te ontspannen en eventjes uit de stress van de situatie thuis te kunnen komen. We merken dat met corona en de verhoogde problemen thuis dat echt een probleem was. Wel werd geprobeerd langs te gaan, mailtjes te sturen, spelpakketten te bezorgen aan huis maar het blijft moeilijk om te peilen of gezinnen binnen hun 4 muren een vrije plek kunnen creëren, zorgeloze moment kennen in hun eigen context. 

 

 

Ruimte

Het grootste knelpunt is momenteel het vinden van een geschikte ruimte om ontmoeting en kind-ouderactiviteiten te organiseren. Door het goede weer konden we tot nu toe alle ontmoetingsmomenten buiten organiseren. Maar met de herfst en de winter in aantocht wordt dit moeilijk. Andere organisaties staan niet te springen om hun ruimtes beschikbaar te stellen aan externen, omwille van corona. In onze eigen kleine ruimtes kunnen we 2 of max. 3 bubbels ontvangen. Maar hoe kies je wie mag komen? Zet je bubbels samen die elkaar kennen of net niet? De spontaniteit en laagdrempeligheid van het ontmoeten valt weg...”