Verslag congres Mediawijs 2017

  • 18 oktober 2017

Op woensdag 27 en donderdag 28 september 2017 organiseerde Mediawijs het Vlaams Mediawijs Congres 'MediaBurgers' in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Het congres 'MediaBurgers' focuste op thema’s op het snijvlak tussen burgerschap en mediawijsheid:

  • Media(wijsheid) als een mensenrecht
  • Informatiebubbels en fake news
  • Online beleidsparticipatie
  • Creators for social change

Verschillende workshops belichten elementen die van belang zijn bij de opvoeding tot mediawijze kinderen: mediawijze kinderrechten, fake news, participatie van kinderen en jongeren in media,...

Alle presentaties zijn nu gebundeld op de website van Mediawijs.